آشوری می‌رود یا می‌ماند؟!

شایعه‌ی اختلاف نظر میان مدیران فدراسیون کاراته


آشوری می‌رود یا می‌ماند؟!

شایعه‌ی اختلافِ نظر میانِ مدیرانِ فدراسیون کاراته

در آستانه‌ی برگزاریِ رقابتهای قهرمانیِ آسیا (ژاپن) اخبارِ غیررسمی حاکی از شدت یافتنِ اختلافات میانِ مدیرانِ ارشدِ فدراسیون کاراته است.

به گزارش "پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته" و به نقل از منابعِ غیرِ رسمی، طیِ روزهای گذشته اختلافِ نظر میانِ محسن آشوری دبیرِ مجرب و پرسابقه‌ی فدراسیون کاراته از یکسو و محمدصادق فرجی رییس جوان و خوش‌پیشینه‌ی این فدراسیون از سویِ دیگر، تا حدی پررنگ شده که برخی‌ها حتی قطعِ همکاریِ آشوری را با تشکیلاتِ فدراسیون کاراته، بسیار محتمل می‌دانند.

چند روز قبل و پیش از اینکه اختلافات (به گفته‌ی منابعِ غیر رسمی) تا این حد گسترش یابد، محسن آشوری از سوی فرجی به عنوان رییس سازمان تیمهای ملی معرفی شد. اتفاقی که نشان از فروکش کردنِ اختلاف‌ها و حرکتِ مدیرانِ فدراسیون به سویِ همگرایی داشت. حالا اما گفته میشود باز هم سلایقِ مدیریتیِ این دو، از یکدیگر فاصله گرفته و اکنون دیگر اختلافاتِ ظاهر شده به قدری عمیق و گسترده است که ادامه‌ی همکاری را برای این دو مدیرِ ارشد، بسیار مشکل می‌سازد.

فرجی به عنوانِ فردی خارج از جامعه‌ی کاراته، پیش از انتخاباتِ فدراسیون، از حمایت‌های محسن آشوری (که در میانِ رأی‌دهندگان بسیار محبوب بود) برخوردار شد و به راحتی کرسیِ ریاست را تصاحب کرد. او در ادامه نیز از تجاربِ مدیریتیِ دبیرِ پرسابقه‌اش سود جست و به همین دلیل، چهره‌ای بسیار موفق را در رقابتهای آسیایی قزاقستان و مسابقاتِ جهانی اسپانیا از خود به نمایش گذاشت. با محدود شدنِ دامنه‌ی اختیاراتِ آشوری اما موفقیت‌های فرجی هم رو به زوال رفت. نتایجِ تیمهای ملی در مسابقاتِ اخیر، کمرنگ و بعضاً بسیار ضعیف شد و فدراسیون به خاطرِ برنامه‌ریزیِ نادرست، حتی نتوانست تیمهای ملی را با ترکیبِ کامل راهیِ رقابتهای آسیایی ژاپن سازد!

آشوری روش‌های مدیریتیِ خاصِ خود را دارد و می‌خواهد در حوزه‌ی مسئولیت‌هایش، از اختیاراتِ کامل و قانونی برخوردار باشد تا بتواند موفقیت‌هایی را نظیرِ آنچه در قزاقستان رقم خورد، بارها و بارها برای کاراته‌ی کشورمان تکرار کند. فدراسیون اما (به گفته‌ی منابعِ غیررسمی) دامنه‌ی اختیاراتِ آشوری را در حدِ نام‌ها و عنوان‌ها تقلیل داده است. این موضوع سبب میشود که آشوری صرفا در شکست‌ها، به عنوان مدیرتیمهای ملی (سابقاً) و رییس سازمان تیمهای ملی (هم‌اکنون) هدفِ حملات قرار گیرد و در واقع فشارهای منتقدین بین او و دیگر مدیرانِ ارشد فدراسیون، تقسیم شود. این همان چیزی است که دبیرِ مجرب و پرسابقه‌ی فدراسیون کاراته، از پذیرشِ آن سر باز می‌زند و می‌خواهد متناسب با مسئولیت‌هایش، قدرت و اختیار داشته باشد.  

اکنون گفته میشود محسن آشوری در آستانه‌ی قطعِ کاملِ همکاری با فدراسیون کاراته قرار گرفته و مشخص نیست اگر این اتفاق رخ دهد، آیا فرجی می‌تواند به تنهایی از پسِ اداره‌ی کاراته‌ی کشور برآید و یا اینکه باز هم باید شاهدِ تکرارِ اتفاقاتِ تلخ و ناگوار برای خانواده‌ای باشیم که مسئولیتِ هدایت و رهبریِ آن را فردی خارج از خانواده بر عهده دارد؟ فرجی طیِ ماههای اخیر و با محدود شدنِ دامنه‌ی اختیارات آشوری، هرگز نتوانست در قامتِ یک مدیرِ موفق ظاهر شود و حالا بیمِ آن میرود که با خروجِ آشوری از حلقه‌ی مدیرانِ فدراسیون، کاراته‌ی کشور بیش از پیش از عدمِ مدیریتِ صحیح، متضرر گردد.

گفتنی است موضوعِ کناره‌گیریِ احتمالیِ محسن آشوری از سِمتِ دبیری فدراسیون کاراته و ریاست سازمان تیمهای ملی، هنوز از سویِ هیچیک از مقاماتِ رسمی تایید نشده است.

نویسنده: محمد قدیمی


 
   1397/2/17 01:07

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار