جای خالی امیدهای کاراته‌ی ایران در تاتامی‌های اوکیناوا


جایِ خالیِ امیدهای کاراته‌ی ایران در تاتامی‌های اوکیناوا

تا ساعاتی دیگر رقابتهای کاراته‌ی قهرمانی آسیا در رده‌ی سنی امید برگزار میشود اما در این میدانِ بزرگ و سرنوشت‌ساز، امیدهای کاراته‌ی ایران حضور ندارند!

فدراسیون می‌گوید به خاطرِ مشکلاتِ مالی، نتوانسته هزینه‌ی اعزامِ کاراته‌های امید را تامین کند. قدری به عقب بازمی‌گردیم. در ماههای قبل، همین فدراسیون، برخی‌ها را همراه با ملی‌پوشان به رقابتهای بین‌المللی اعزام میکرد که حضورشان در کنارِ قهرمانان، چندان هم ضروری نبود.


از ابتدایِ جلوسِ فرجی بر کرسیِ ریاستِ فدراسیون کاراته تاکنون، مسئولِ روابط عمومیِ این فدراسیون در چند سفر ملی‌پوشان را همراهی کرده است؟! هرگز مدعی نیستیم که حضورِ مسئولانِ روابط عمومی در مسابقاتِ بین‌المللی، بی‌فایده است اما وقتی سخن از محدودیتِ منابعِ مالی به میان می‌آید، باید اولویت‌ها را به دقت بررسی و بر اساسِ آنها، امکاناتِ مالی را تقسیم‌بندی کنیم.

البته که حضورِ مدیرانِ روابط عمومی در میادین و رقابتهای بین‌المللی، می‌تواند مفید و اثرگذار باشد اما از شما می‌پرسیم جناب آقای فرجی، اعزامِ مسئولِ روابط عمومی‌تان به مسابقاتِ برون‌مرزی مهمتر بود یا مثلا اعزامِ قهرمانانی همچون آویشن‌ باقری و سارا بهمن‌یار به مسابقاتِ آسیایی؟! حضورِ کدامیک در میادینِ بین‌المللی، منافعِ کاراته‌ی ایران را بیشتر و بهتر تامین می‌کند؟

لطفا بررسی کنید در ماههای گذشته، مسئول روابط عمومی فدراسیون کاراته به چند کشورِ اروپایی و آسیایی اعزام شده و اگر هزینه‌ی اعزامِ او را به این تعداد رویدادِ بین‌المللی، پس‌انداز کرده بودیم، آیا اکنون نمی‌توانستیم از محلِ همان اعتبارات، یکی از قهرمانانِ پرفروغِ کاراته‌ی کشورمان را راهیِ مسابقاتِ آسیایی ژاپن سازیم؟

احتمالا فردا تنی چند از قهرمانانِ کاراته‌ی کشورمان در اقدامی کاملا خودجوش، مصاحبه و ضمنِ ردِ ادعاهای ستارگان کاراته، از عدمِ اعزامِ خود به رقابتهای آسیایی ژاپن، اظهارِ شادی و مسرت خواهند کرد!

محمد قدیمی/ ستارگان کاراته


 
   1397/2/20 03:00

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار