پیامی روشن برای فدراسیون‌نشین‌ها؛

درخشش خوشقدم همزمان با ناکامی‌های بهرامی


پیامی روشن برای فدراسیون‌نشین‌ها؛
درخشش خوشقدم همزمان با ناکامی‌های بهرامی
تا فرصت باقیست، چاره‌ای بیندیشید!

در روزهایی که بانوانِ کاراته‌کا با هدایت و رهبریِ لیلا بهرامی، چهره‌ی موفقی را از کاراته‌ی ایران در میادینِ بین‌المللی به نمایش نمی‌گذارند، سمانه خوشقدم همراه با دخترانِ جوان و نوجوان، ناکامی‌های بهرامی را جبران و سزاوارانه از نام و اعتبارِ کاراته‌ی ایران دفاع می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ خوشقدم که طیِ سالهای اخیر، تقریبا از تمامیِ میادین بین‌المللی با دستِ پُر و با کارنامه‌ای تحسین برانگیز به میهن بازگشته است، این بار و در آوردگاهِ بزرگ اوکیناوا، کاراته‌ی آسیا را مقهورِ قدرت، اقتدار و دانشِ فنی خود ساخت. سرمربی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان، در این پیکارها و از مجموعِ 7 فرصت، موفق به کسبِ 3 مدالِ طلا و یک نقره شد تا توانمندی‌های کم‌نظیرش را این بار در یک میدانِ مهم و سرنوشت‌سازِ دیگر (آسیاییِ ژاپن) به تصویر بکشد.

مربیِ کم‌حاشیه و موفقِ کاراته‌ی بانوان، در آوردگاهِ ژاپن و در رده‌ی سنیِ جوانان، مقتدرانه بر سکویِ نخستِ پیکارهای کاراته‌ی قاره‌ی کهن ایستاد تا حلاوتِ مدالهای ارزشمندِ شاگردانش، با طعمِ خوشِ قهرمانی در هم آمیخته و تا مدتها، کامِ اهالیِ کاراته را شیرین سازد.

خوشقدم با تمامِ موفقیت‌هایی که در ماهها و سالهای اخیر برای کاراته‌ی کشورمان رقم زده، آنگونه که باید و شاید از سویِ فدراسیون‌نشین‌ها حمایت نمی‌شود. او پس از درخشش در پیکارهای قهرمانی جهان (اسپانیا)، گلایه‌هایی را در گفتگو با رسانه‌ها مطرح ساخت که به نظر میرسد همچنان و پس از گذشتِ ماهها، به قوتِ خود باقی مانده است.

کاراته‌ی کشورمان در سالِ جاری، میادینِ مهمِ آسیایی، جهانی و بازیهای آسیایی را در پیش دارد و از سویِ دیگر، روندِ حرکتِ بانوانِ بزرگسال در ماهها و هفته‌های اخیر، به هیچ وجه مطلوب و متناسب با نام و اعتبارِ کاراته‌ی ایران نبوده است. در چنین شرایطی، دانش و مهارتهای فنیِ خوشقدم، شاید بتواند گره از کارِ بانوانِ بزرگسال بگشاید و از حجمِ مشکلاتِ فدراسیون و بارِ بی‌برنامگی‌هایِ روزافزونِ این نهاد و تنش‌های ناشی از آن، بکاهد.

نویسنده: محمد قدیمی


 
   1397/2/28 03:17

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار