درخششِ خوشقدم همزمان با ناکامی‌های بهرامی


پیامی روشن برای فدراسیون‌نشین‌ها؛
درخشش خوشقدم همزمان با ناکامی‌های بهرامی
تا فرصت باقیست، چاره‌ای بیندیشید!

در روزهایی که بانوانِ کاراته‌کا با هدایت و رهبریِ لیلا بهرامی، چهره‌ی موفقی را از کاراته‌ی ایران در میادینِ بین‌المللی به نمایش نمی‌گذارند، سمانه خوشقدم همراه با دخترانِ جوان و نوجوان، ناکامی‌های بهرامی را جبران و سزاوارانه از نام و اعتبارِ کاراته‌ی ایران دفاع می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ خوشقدم که طیِ سالهای اخیر، تقریبا از تمامیِ میادین بین‌المللی با دستِ پُر و با کارنامه‌ای تحسین برانگیز به میهن بازگشته است، این بار و در آوردگاهِ بزرگ اوکیناوا، کاراته‌ی آسیا را مقهورِ قدرت، اقتدار و دانشِ فنی خود ساخت. سرمربی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان، در این پیکارها و از مجموعِ 7 فرصت، موفق به کسبِ 3 مدالِ طلا و یک نقره شد تا توانمندی‌های کم‌نظیرش را این بار در یک میدانِ مهم و سرنوشت‌سازِ دیگر (آسیاییِ ژاپن) به تصویر بکشد.

مربیِ کم‌حاشیه و موفقِ کاراته‌ی بانوان، در آوردگاهِ ژاپن و در رده‌ی سنیِ جوانان، مقتدرانه بر سکویِ نخستِ پیکارهای کاراته‌ی قاره‌ی کهن ایستاد تا حلاوتِ مدالهای ارزشمندِ شاگردانش، با طعمِ خوشِ قهرمانی در هم آمیخته و تا مدتها، کامِ اهالیِ کاراته را شیرین سازد.

خوشقدم با تمامِ موفقیت‌هایی که در ماهها و سالهای اخیر برای کاراته‌ی کشورمان رقم زده، آنگونه که باید و شاید از سویِ فدراسیون‌نشین‌ها حمایت نمی‌شود. او پس از درخشش در پیکارهای قهرمانی جهان (اسپانیا)، گلایه‌هایی را در گفتگو با رسانه‌ها مطرح ساخت که به نظر میرسد همچنان و پس از گذشتِ ماهها، به قوتِ خود باقی مانده است.

کاراته‌ی کشورمان در سالِ جاری، میادینِ مهمِ آسیایی، جهانی و بازیهای آسیایی را در پیش دارد و از سویِ دیگر، روندِ حرکتِ بانوانِ بزرگسال در ماهها و هفته‌های اخیر، به هیچ وجه مطلوب و متناسب با نام و اعتبارِ کاراته‌ی ایران نبوده است. در چنین شرایطی، دانش و مهارتهای فنیِ خوشقدم، شاید بتواند گره از کارِ بانوانِ بزرگسال بگشاید و از حجمِ مشکلاتِ فدراسیون و بارِ بی‌برنامگی‌هایِ روزافزونِ این نهاد و تنش‌های ناشی از آن، بکاهد.

نویسنده: محمد قدیمی


 
   1397/2/28 03:17

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار