شورای راهبردی کاتا و یکه‌تازی مطلق کمانگیر!
آقای کمانگیر؛ سرزمین کاتا، ملک شخصی شما نیست!/ لطفا عادلانه رفتار کنید!

شورای راهبردی کاتا و یکه‌تازی مطلق کمانگیر!

آقای کمانگیر؛ سرزمین کاتا، ملک شخصیِ شما نیست!/ لطفا عادلانه رفتار کنید!
 
این روزها تعدادِ چراغ قرمزهایی که پی در پی توسط گودرز کمانگیر، دبیر شورای راهبردی کاتا پُشتِ سر گذاشته میشود، به شکلِ قابلِ ملاحظه‌ای رو به افزایش است و این مدیرِ تازه راه یافته به قلمرویِ قدرت، آنچنان بر کاتای کشور حکمرانی می‌کند که یادآورِ شیوه‌ی حکومتِ سلاطین بر سرزمین‌های تحتِ سلطه‌ی خود و یا حکمرانی ژنرال‌ها بر پادگان‌های نظامی است!
 


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ در ماههای گذشته و پس از انتصاب گودرز کمانگیر به عنوان دبیر شورای راهبردی کاتا، اتفاقاتِ جالب و تامل‌برانگیز یکی پس از دیگری در این بخش از کاراته‌ی کشور بوقوع پیوست و جالب‌تر اینکه هر چه زمان می‌گذرد، بر تعدادِ این اتفاقاتِ جالب (و البته غیرمنطقی!) افزوده میشود!


در ابتدای بحث، به دو موضوعِ ظریف اشاره و بی‌معطلی از آن عبور می‌کنیم. نخست اینکه هیچگاه مشخص نشد شرحِ وظایفِ نهادهای تازه تأسیسی همچون شورای راهبردی کاتا و یا شورای فنی بانوان، دقیقا چیست؟ از زمانِ تاسیسِ شورای راهبردی کاتا، تقریبا هیچیک از مسائل مربوط به این بخش از کاراته‌ی کشور (کاتا) در کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته مطرح نشد و گودرز کمانگیر بصورتِ کاملاً مستقل و خودمختار، در موردِ ریز تا درشتِ مسائلِ کاتا تصمیم‌گیری می‌کند. این یعنی از این پس، کمیته‌ی فنی (به عنوان بالاترین مرجعِ فنی کاراته کشور) در خصوص مسائلِ مربوط به کاتا، هیچ‌کاره و یا بهتر بگوییم، صرفا تماشاچی است.
 
از سوی دیگر، عشرت شاه‌محمدی نایب رییس پیشین فدراسیون کاراته نیز با تاسیس شورای فنی بانوان، عملا تصمیم‌گیری در خصوصِ ریز تا درشتِ مسائلِ مربوط به کاراته‌ی بانوان را به این شورا محول کرد و بدین ترتیب، حالا دیگر کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته در خصوص کاراته‌ی بانوان هم صرفا نقشِ یک تماشاچیِ ساکت، حرف‌گوش‌کن، آرام و دوست‌داشتنی را بازی می‌کند که در محدوده‌ی کاراته‌ی بانوان، نه سخن می‌گوید و نه حتی قدرتِ اظهار نظر دارد به گونه‌ای که این کمیته حتی در تعیین مربیان تیمهای ملی بانوان هم هیچ نقشی نداشت و باز هم همانند یک تماشاچیِ کاملا ساکت، حرف‌گوش‌کن و دوست‌داشتنی رفتار کرد!
 
به نظر میرسد اکنون کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته، تنها در یک مورد، حقِ دخالت، تصمیم‌گیری و یا حداقل اظهارنظر را دارد و آن هم صرفاً بخشِ کومیته‌ی مردان است! البته اگر با همت متولیانِ کاراته‌ی کشور، همین روزها شورایی به نامِ "شورای راهبردی کومیته" هم تشکیل شود، دیگر زحمتِ اظهارِنظر پیرامون این بخش از کاراته‌ی کشور هم از دوشِ اعضای کمیته‌ی فنی برداشته میشود و بدین ترتیب اعضای این کمیته قادر خواهند بود با فراغِ بال، به پررنگ‌ترین نقشِ خود یعنی نقلِ خاطره در جلسات کمیته‌ی فنی بپردازند!
 
در واقع اکنون کاراته‌ی کشور سه کمیته‌ی فنی با نامهای مختلف دارد:
 
1- شورای راهبردی کاتا که با محوریت و یکه‌تازیِ گودرز کمانگیر، در خصوص ریز تا درشتِ مسائلِ مربوط به کاتای کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
 
2- شورای فنی بانوان که تشکیل شد تا در خصوص کاراته‌ی بانوان، مستقل از کمیته‌ی فنی تصمیم‌گیری کند.
 
3- کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته که ظاهرا باید بالاترین مرجع فنی کاراته کشور باشد و در خصوص ریز تا درشتِ مسائل کاراته (از کاتا و کومیته‌ی آقایان گرفته تا کاتا و کومیته‌ی بانوان) اظهار نظر کند اما در حال حاضر این نهاد، صرفا به بخش کومیته‌ی آقایان می‌پردازد و در خصوص کاراته‌ی بانوان و حتی کاتای آقایان، کاملا خاموش و منفعل است. در گذشته برخی معتقد بودند که اعضای کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته بیش از آنکه در خصوصِ مسائل فنی گفتگو و تصمیم‌گیری کنند، وقتِ خود را به نقلِ خاطره در جلساتِ این کمیته می‌گذرانند که اگر این موضوع صحت داشته باشد، اکنون اعضای این کمیته برای نقلِ خاطره، فرصتِ بیشتری در اختیار دارند!
 
ما فعلا از طرحِ این پرسش که "آیا وجودِ سه کمیته‌ی فنی در یک فدراسیون، صحیح است یا خیر؟" خودداری می‌کنیم اما وجودِ برخی تناقض‌ها (حتی به فرضِ پذیرشِ صحتِ این تفکر که وجودِ سه کمیته‌ی فنی در یک فدراسیون لازم است) غیرقابلِ چشمپوشی به نظر میرسد.
 
وقتی شورای فنی بانوان تشکیل شد، کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته در خصوص کاراته‌ی بانوان سکوت کرد. در واقع پس از تشکیل شورای فنی بانوان، دیگر کمیته فنی فدراسیون قادر به تصمیم‌گیری در خصوص هیچ یک از بخش‌های کاراته‌ی بانوان (حتی بخش کومیته) نبود. با یک استدلالِ ساده‌ی قیاسی به این نتیجه میرسیم که بر اساسِ اندیشه‌ی حاکم بر فدراسیون کاراته (و نه اعتقادِ نگارنده!) شورای راهبردی کاتا نیز نباید در مسائلِ مربوط به کاراته‌ی بانوان دخالت کند. در واقع اندیشه‌ی حاکم بر فدراسیون کاراته (که به روش استدلال قیاسی حاصل میشود) حکم می‌کند همانطور که کمیته‌ی فنی حق دخالت در کاراته‌ی بانوان را ندارد، شورای راهبردی کاتا هم باید در خصوص کاراته‌ی بانوان سکوت کرده و اختیارِ تصمیم‌گیری در این بخش از کاراته‌ی کشور را به همان اعضای شورای فنی بانوان بسپارد.
 
به عبارتی اندیشه حاکم بر فدراسیون کاراته حکم می‌کند که از این پس، کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته تنها به بخش کومیته‌ی آقایان بپردازد؛ شورای راهبردی کاتا در خصوص مسائلِ مربوط به کاتای آقایان تصمیم‌گیری کند و شورای فنی بانوان هم کلیه‌ی مسائلِ مربوط به کاراته بانوان (کاتا و کومیته) را تحتِ کنترل و مدیریتِ خود در آورَد. توجه کنید که این تقسیم‌بندی هرگز منطبق بر خواست و نظرِ نگارنده نیست بلکه صرفا حکمی است که با روش استدلالِ قیاسی از رفتار و تصمیم‌گیری‌های اخیر متولیان کاراته‌ی کشور نتیجه میشود اما متاسفانه همین اندیشه که منطبق بر تفکراتِ مسئولینِ فدراسیون کاراته است، در پاره‌ای از موارد (بویژه در بخش کاتا) نقض میشود. توضیح اینکه در حالِ حاضر، گودرز کمانگیر دبیر شورای راهبردی کاتا در خصوص مسائلِ مربوط به بخش کاتای بانوان نیز دخالت و تصمیم‌گیری می‌کند! در سالن برگزاری رقابتهای کاتای بانوان حضور یافته و مطابقِ سلیقه‌ی شخصی خود رفتار می‌کند! او به گونه‌ای در قلمروی کاتای کشور یکه‌تازی می‌کند که گویی سرزمین کاتا را ملک شخصیِ خود می‌پندارد و معتقد است در این سرزمین، حاکمِ مطلق و فرمانروای آسمانها و زمین است!
 
این روزها در محدوده‌ی کاتای کشور گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که با هیچ منطق و تفکرِ خردمندانه‌ای سازگار نیست. پیش از برگزاری آخرین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی کاتای بانوان، گفته شد که در این مرحله از پیکارهای انتخابی، نفراتِ اصلیِ اعزامی به رقابتهای جهانی اتریش گزینش خواهند شد اما پس از پایان رقابتِ انتخابی و در شرایطی که باز هم "مهسا افسانه" بانوی پرافتخار کاتای کشورمان گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و با اختلافِ بسیار زیاد، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، گودرز کمانگیر در میانِ بهت و حیرتِ تماشاچیانِ حاضر در سالن، اعلام کرد که این شورای راهبردیِ کاتاست که باید در خصوص اعزامِ نماینده‌ی کشورمان به رقابتهای جهانی اتریش، تصمیم‌گیری کند! توجه کنید که این جمله در حالی از سوی گودرز کمانگیر عنوان شد که مهسا افسانه با وجودِ جوِ منفیِ حاکم بر فضای رقابتها و مشکلاتی که مدتهاست برایش ایجاد کرده‌اند، توانست با اختلافی بسیار زیاد و معنادار، سایر رقبا را پشتِ سر بگذارد.
 
اصلا مشخص نیست گودرز کمانگیر و محمد بهرامی (سرمربی تیم امید پسران) با کدامین منطق و استدلال به خود اجازه می‌دهند که در سالن برگزاری رقابتهای بانوان حاضر شده و از نزدیک نظاره‌گرِ برگزاری رقابت میانِ دخترانِ کاراته‌ی کشورمان باشند! این مجوز از سوی کدامین نهاد صادر شده که ما از آن بی‌خبریم؟! و آیا اساسا نهادی در کاراته‌ی کشور وجود دارد که قادر باشد حکمی بالاتر از فتوای مراجعِ عظام تقلید صادر کند؟! تا جایی که ما میدانیم و در احکام فقهی خوانده‌ایم، نامحرم، نامحرم است و فرقی نمی‌کند که این نامحرم، رییس فدراسیون باشد یا دبیر شورای راهبردی کاتا و یا یک رهگذر عادی!
 
اگر بر اساسِ قوانین ورزشِ ایران، از ورودِ تماشاچیانِ مذکر به سالن برگزاری رقابتهای کاراته‌ی بانوان جلوگیری به عمل می‌آید، معنایش این است که شرایطِ حاکم بر سالن و نوعِ پوشش شرکت‌کنندگان و یا تماشاچیان، به گونه‌ای است که نامحرم نباید در آن مکان حضور داشته باشد و البته به نظر میرسد که گودرز کمانگیر هم جزو مجموعه‌ی نامحرم‌ها باشد! و لذا نباید در سالن برگزاری رقابتهای دختران حضور داشته باشد. اگر هم ورودِ کمانگیر بلامانع است، پس حتما شرایطِ حاکم بر سالن، کاملا منطبق بر قوانین و موازینِ شرعِ مقدس بوده و بنابراین باید حضورِ سایرِ نامحرمان (از جمله اعضای خانواده‌ی شرکت‌کنندگان) نیز در این مکان بلامانع باشد. اما گویا در شرایط کنونی، استدلالِ فوق برای مقاماتِ مسئول در فدراسیون کاراته قابل‌قبول نیست به گونه‌ای که کمانگیر و همراهانِ او می‌توانند در سالن برگزاریِ رقابتهای دختران حاضر شوند لیکن سایرین نمی‌توانند و این یعنی در فدراسیون کاراته‌ی ما (بر خلافِ آنچه در رساله‌ی مراجعِ عظام تقلید می‌خوانیم) رییس شورای راهبردیِ کاتا و همراهانش، جزو مجموعه‌ی نامحرم‌ها به شمار نمی‌روند!
 
این البته تنها بخشی از اتفاقاتِ عجیبی است که این روزها در قلمروی کاتای کشور رخ می‌دهد و ما به سادگی از کنارِ آن می‌گذریم. زکیه رحمانی کاتاروی با اخلاق کشورمان در اقدامی ستودنی و تحسین‌برانگیز، با نام مبارکِ قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) ستاره‌ی تابناکِ آسمانِ مردانگی، شجاعت و انسانیت پا به میدانِ رقابتهای انتخابی می‌گذارد تا نام برادرِ وفادار و پشتیبانِ جدِّ بزرگوارش سیدالشهداء حضرت امام حسین(ع) را در میادین ورزشی زنده نگاه دارد اما این عملِ انسانی که برخاسته از غیرتِ دینی و ارادتِ قلبیِ این ورزشکارِ بسیجی به اهلِ بیت عصمت و طهارت (صلواة الله و سلامه علیهم اجمعین) است با مخالفتِ یکی از مسئولانِ حاضر در سالن روبرو میشود! وای بر ما که از حضورِ نامحرمان در سالن برگزاری رقابتهای دختران جلوگیری نمی‌کنیم اما در برابر بانوی بسیجی و متدینی که در مسیرِ حفظِ ارزش‌های اسلامی گام برمیدارد، جبهه می‌گیریم! بدتر از همه اینکه گفته میشود پافشاریِ این فرزندِ صدیقه‌ی طاهرة، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) در همراه داشتنِ نام مبارکِ حضرت ابوالفضل العباس(ع) تبعاتی را برایش به همراه داشته و گویا فضای حاکم بر سالن به گونه‌ای تغییر یافته که کسب امتیاز در جریانِ رقابتهای انتخابی را برای این قهرمان، دشوارتر ساخته است!
 
البته ایجادِ شرایطِ سخت برای امتیازگیریِ تیمها و نفراتِ منتسب به فاطمه مسطوره‌بک و عصمت‌السادات حسینی، دلایلِ دیگری هم (علاوه بر موردِ پیشین) می‌تواند داشته باشد و آن اینکه این دو مربی غالباً نظراتِ خود را حتی اگر مخالفِ نظرِ سیستمِ حاکم بر فدراسیون کاراته و مسئولین کمیته‌های آن باشد، بصورتِ کاملا روشن و صریح اعلام میدارند و به عبارتِ دقیق‌تر "بله‌قربان‌گو" نیستند که البته این خصلت معمولا موردِ پسندِ مسئولان نیست. شاید به همین دلیل باشد که نام زکیه رحمانی (شاگردِ فاطمه مسطوره‌بک و فرزندِ عصمت‌السادات حسینی) که موفق به کسب عنوان سومی رقابتهای انتخابیِ روزِ گذشته شده بود، هرگز از سوی شورای راهبردی کاتا به عنوانِ سومین کاتاروی برتر کشور، اعلام نشد! اگر قرار است شاگردان و نفراتِ منتسب به مسطوره‌بک و حسینی به خاطرِ روحیه‌ی تسلیم‌ناپذیریِ این دو مربی تنبیه شوند، شاید بهتر باشد کاتای تیمی زکیه رحمانی از هم‌اکنون انصرافِ خود را از حضور در رقابتهای انتخابی کاتای تیمی بانوان اعلام دارد... 
 
موضوع دیگر اینکه گفته میشود چند روز پیش از برگزاری رقابتهای انتخابی کاتای بانوان، شورای راهبردی کاتا با محوریتِ گودرز کمانگیر، تصمیم می‌گیرد تعداد کاتاهایی را که باید توسط قهرمانان اجرا شود، از عددِ 6 به 5 کاهش دهد و علتش هم گویا این بوده که برخی از کاتاروهای تیمی و انفرادی (که تصادفا مربیانشان ارتباط خوبی با شورای راهبردی دارند!) تنها 5 کاتا را برای اجرا در رقابتهای انتخابی، آماده کرده بودند. این تصمیم البته به  دلیلِ مخالفتِ برخی مربیان کاتا، هرگز عملی نشد.
 
همچنین پیش از برگزاریِ آخرین مرحله از رقابتهای انتخابی کاتای مردان نیز اعلام شده بود در این مرحله، تنها دو بازیکن به عنوان کاتاروهای اصلیِ تیم ملی انتخاب میشوند و بازیکنِ اعزامی به رقابتهای جهانی اتریش نیز طی روزهای آینده، از میانِ همین دو بازیکن گزینش خواهد شد. سرانجام پیکارهای انتخابی برگزار شد و سیروس خالقی و فرید حقیقی به ترتیب به عنوانِ نفراتِ اول و دومِ این رقابتِ انتخابی شناخته شدند اما ناگهان گودرز کمانگیر تغییر عقیده داد و به جای دو بازیکن، 4 بازیکن را در اردوهای تیم ملی حفظ کرد و برایشان شانسِ حضور در پیکارهای جهانی اتریش را قائل شد! برخی‌ها عنوان می‌کنند که اگر فلان بازیکن در آن رقابتها، حتی به مقام ششم هم دست یافته بود، قطعا کمانگیر هر شش بازیکن را در اردوهای تیم ملی حفظ می‌کرد تا بدین‌ترتیب بازیکنِ موردِ نظر نیز همچنان شانسِ حضور در پیکارهای جهانی اتریش را داشته باشد!
 
خلاصه اینکه امروز شاهدِ وقوعِ اتفاقاتی در قلمروی کاتای کشور با یکه‌تازیِ مطلقِ گودرز کمانگیر هستیم که نظایرِ آن را در سالهای گذشته، کمتر دیده و یا شنیده بودیم. پایگاه خبری ستارگان کاراته با درخواستِ جمعِ کثیری از اهالی کاتا، از این پس مسائل مربوط به این بخش از کاراته‌ی کشور را با دقت و حساسیتِ بیشتری پیگیری می‌کند و این پیگیری را از امروز با طرحِ یک پرسشِ اساسی استارت می‌زند:
علتِ انتصابِ گودرز کمانگیر به عنوانِ دبیر شورای راهبردی کاتا (و یا بهتر بگوییم، همه‌کاره‌ی این شورا) چیست؟ به نظر میرسد فردی که در این سِمت قرار میگیرد، باید توانمندیهای فنی خود را پیش‌تر در بخش کاتا به اثبات رسانده باشد و البته این توانمندی تنها به دو صورت محرز میشود. نخست کسب عناوین قهرمانی در میادین معتبر بین‌المللی و دوم، پرورش قهرمانانی که در میادین بزرگِ بین‌المللی افتخارآفرینی کرده باشند. افرادی همچون جمال‌الدین و علاء‌الدین نکوفر، نجفعلی مقدم، محسن رشیدی‌نژاد، سعید نیکوخصلت، امیر یاری، فاطمه مسطوره‌بک، فرخناز ارباب، قاسم شهرجردی، محسن اشرفی، جواد شاهچراغی و... توانایی‌های خود را در ابعادِ فنی، با کسب عناوین قهرمانی در میادین بین‌المللی و یا پرورشِ قهرمانان ترازِ اول، به اثبات رسانده‌اند اما در خصوص گودرز کمانگیر چه می‌توان گفت؟ او تا کنون چند قهرمانِ ترازِ اول را پرورش داده و یا در چند میدانِ معتبرِ بین‌المللی، صاحبِ مدال شده است؟! کمانگیر و موافقینِ حضورِ او در رأس شورای راهبردیِ کاتا، فعلا به همین یک پرسش پاسخ دهند تا در روزهای آینده، ادامه‌ی بحث را پیگیری کنیم.
 
محمد قدیمی/ ستارگان کاراته

 
   1395/6/5 18:30

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
اخبار برگزیده
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار