برای حضور در رقابتهای کاراته‌وان چین؛

فدراسیون مسئولیت ثبت‌نام کاراته‌کاها را برعهده نگرفت!


برای حضور در رقابتهای کاراته‌وانِ چین؛

فدراسیون مسئولیتِ ثبت‌نامِ کاراته‌کاها را برعهده نگرفت!

آخرین مرحله از پیکارهای کاراته‌وان سری آ در سالِ جاریِ میلادی، شانزدهم و هفدهمِ آذرماه در شانگهای چین برگزار میشود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ 57 ایرانی برای شرکت در این رقابتها در بخش‌های مختلفِ کاتا و کومیته‌ی مردان و زنان ثبت‌نام کرده‌اند.

علیرغمِ استقبالِ گسترده‌ی ایرانی‌ها از این رقابتها و حضورِ پرتعدادِ نمایندگانِ کاراته‌ی کشورمان در مسابقاتِ مذکور، فدراسیون کاراته از قبولِ مسئولیتِ ثبت نامِ ورزشکاران سر باز زد و این مهم را به افراد و نهادهای خصوصی واگذار کرد!

برخی ورزشکاران و مربیان در گفتگو با این پایگاه خبری، از اخذِ هزینه‌های اضافه توسطِ ثبت‌نام کنندگان خبر دادند و از این موضوع ابرازِ نارضایتی کردند. این گروه معتقدند عدمِ ثبتِ نام کاراته‌کاها از سوی فدراسیون و واگذاریِ این امر به افراد و نهادهای خصوصی، هزینه‌های اضافی را بر ورزشکاران تحمیل کرده است.

کاراته‌کاها می‌خواهند بدانند چرا فدراسیون کاراته، با وجودِ استقبالِ گسترده‌ی ایرانیها از این مسابقات، خود شخصاً (همچون دوره‌های گذشته) مسئولیتِ ثبت‌نامِ داوطلبان را برعهده نگرفته تا از افزایشِ هزینه‌ها و پرداختِ مبالغِ اضافی به افراد و نهادهای خصوصی، جلوگیری کند؟

این موضوع را در روزهای آینده، از زوایای مختلف موردِ بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

نویسنده: محمد قدیمی 
   1397/9/3 00:47

اخبار برگزیده
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار