مصدومیت برای کاپیتان اسبق تیم ملی کاراته


مصدومیت برای کاپیتان اسبق تیم ملی کاراته

مجید عبدالحسینی سرمربی پیشین تیم کاراته امید، اوایل سالِ 98 زانوی خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد.


عبدالحسینی که پیش‌تر در کسوتِ قهرمان، کاپیتان و مربی تیم ملی (در رده‌های سنی مختلف) حضورِ پررنگ در بخش‌های گوناگونِ کاراته را تجربه کرده است، روزهای قبل و حینِ اجرای تمریناتِ ورزشی، به شدت از ناحیه‌ی زانو مصدوم و روانه‌ی بیمارستان شد.

سرمربی پیشینِ تیم کاراته امید در گفتگویی کوتاه با ستارگان کاراته؛ در خصوصِ مصدومیتِ اخیرش اظهار داشت: با نظرِ پزشکِ معالج، می‌بایست اوایلِ سالِ آینده، زانوی خود را به تیغِ جراحان بسپارم و امیدوارم بتوانم پس از گذراندنِ یک دوره‌ی کوتاهِ نقاهت، به تمرینات بازگردم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ ماهها قبل (پس از شاهکارِ تاریخیِ فدراسیون کاراته در عدمِ اعزامِ ملی‌پوشانِ امید به رقابتهای آسیایی ژاپن) عبدالحسینی از سویِ محمدصادق فرجی به سِمتِ سرمربیگریِ تیم ملی امید برگزیده شد. فدراسیون در آن مقطع وعده داد ملی‌پوشانِ این رده‌ی سنی را رهسپارِ پیکارهای لیگِ جهانی چین خواهد ساخت تا بدین‌ترتیب، خلاءِ عدمِ اعزامِ کاراته‌کاها را به رقابتهای آسیایی امارات تا حدودی جبران کند. وعده‌ای که البته هرگز عملی نشد و نفراتِ تحتِ هدایت و رهبریِ عبدالحسینی، بی‌آنکه حضور در تاتامی‌های چین را (با هزینه‌ی فدراسیون) تجربه کرده باشند، به خانه بازگشتند.

محمد قدیمی/ ستارگان کاراته


 
   1397/11/19 20:50

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار