باز هم اعزام افراد متفرقه به رقابتهای بین‌المللی!


باز هم اعزام افراد متفرقه به رقابتهای بین‌المللی!

در شرایطی که فدراسیون کاراته از کمبودِ منابع مالی رنج می‌بَرد و مربیان و قهرمانانِ پرافتخار کاراته کشورمان به خاطر مشکلات اقتصادی، از حضور در میادین بین‌المللی محروم میشوند، مسئول روابط عمومی فدراسیون کاراته بی‌آنکه تاثیرگذار باشد، به تعداد کثیری از رقابتهای برون‌مرزی اعزام میشود!

اکنون و در آستانه‌ی برگزاری پیکارهای کاراته‌وان ترکیه، بار دیگر خبر میرسد مدیر روابط عمومی فدراسیون، همراه با ملی‌پوشان، راهیِ این مسابقات شده تا زخمهای کهنه‌ی جامعه کاراته (به جای مانده از مسابقات آسیایی ژاپن) برای چندمین بار سر باز کند.

اهالی کاراته می‌خواهند بدانند چرا فدراسیون‌نشین‌ها از یکسو قهرمانانِ پرافتخار کاراته کشورمان را به بهانه‌ی بی‌پولی، از حضور در رقابتهای آسیایی ژاپن محروم می‌سازند و از سوی دیگر، افرادی را به پیکارهای برون‌مرزی اعزام میکنند که حضورشان در این میادین، چندان ضروری نیست؟ این رفتارِ دوگانه و تناقض‌آمیز، چگونه توجیه میشود؟

فدراسیون کاراته، یک نهادِ عمومی است که بخشِ اعظمِ هزینه‌هایش، از سوی ملت و بویژه اعضای جامعه کاراته تامین میگردد. لذا این حقِ ماست که از مسئولین فدراسیون بپرسیم "پولهایمان را چگونه و در کدامین بخشها هزینه می‌کنید؟" و البته فدراسیون‌نشین‌ها نیز وظیفه دارند پاسخگوی پرسشهای مطروح باشند.

آقای فرجی، لطفا بگویید از ابتدای جلوسِ شما بر کرسیِ ریاستِ فدراسیون کاراته تا به امروز، مدیر روابط عمومی‌تان به چند مسابقه‌ی بین‌المللی اعزام شده است؟ آیا واقعا لازم بود فدراسیون، هزینه‌های گزافِ این همه اعزامِ غیرضروری را تقبل کند؟! خروجیِ این اعزامهای پرشمار و هزینه‌های سنگینِ مرتبط با آن، چه بود جز چند خط خبر و گزارش که از داخلِ ایران هم می‌شد آنها را تهیه کرد؟

اگر هم قرار باشد کارمندانِ فدراسیون را به عنوانِ تشویق به رویدادهای بین‌المللی اعزام کنیم، آیا بهتر نیست به جایِ آنکه تمامیِ اعزام‌ها را تنها به یک نفر اختصاص دهیم، سایرِ کارمندانِ زحمتکشِ فدراسیون را نیز به نوبت راهیِ رقابتهایِ برون‌مرزی کرده و بدین‌ترتیب از زحماتِ آنها هم تقدیر به عمل آوریم؟ در همین روابط عمومی فدراسیون، لادن بحری سالهاست که برای کاراته و اهالیِ آن، قلم می‌زند و بخشِ اعظمِ فعالیت‌های روابط عمومی، مرهونِ زحماتِ اوست. اما آیا تسهیلاتِ اعطایی به بحری، همسنگ با تلاشهایِ او و هم‌تراز با دیگر همکارِ وی در روابط عمومی بوده است؟!

به امید روزی که هیچ پرسشِ قانونی و برخاسته از منطق، از سوی فدراسیون‌نشین‌ها بی پاسخ نماند...

محمد قدیمی/ ستارگان کاراته


 
   1397/3/17 00:11

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار