برترین قهرمانان کاراته سال 96 معرفی شدند


برترین قهرمانان کاراته سال 96  معرفی شدند

 
نظرسنجی گروه خبری ستارگان کاراته برای انتخاب و معرفیِ برترین قهرمانان کاراته‌ی سال 96 سرانجام به پایان رسید و نفراتِ برتر بر اساسِ رأی و نظرِ جمع کثیری از کارشناسان و چهره‌های برجسته‌ی کاراته‌ی کشور تعیین شدند.
 
بر این اساس و مطابق با آرای مأخوذه، نفراتِ ذیل در دو بخشِ مردان و زنان، به ترتیب عناوینِ اول تا پنجمِ برترین قهرمانانِ کاراته‌ی سالِ 96 را به خود اختصاص دادند.

 
در بخش مردان:

مقام نخست و عنوانِ برترین قهرمانِ کاراته‌ی سالِ 96 به امیر مهدیزاده پرافتخارترین قهرمانِ تاریخِ کاراته‌ی ایران با کسبِ مجموعِ 5510 امتیاز اختصاص یافت.
 
عناوینِ برترِ مهدیزاده در سالِ 96 به شرحِ ذیل است:
مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا (قزاقستان)
مدال نقره بازیهای جهانی (لهستان)
مدال طلای رقابتهای کاراته‌وان ژاپن
مدال برنز بازیهای کشورهای اسلامی (باکو)
مدال برنز رقابتهای کاراته‌وان آلمان
مدال برنز رقابتهای کاراته‌وان امارات
 مقام دوم: سجاد گنج‌زاده با کسبِ مجموعِ 5350 امتیاز

عناوین قهرمانیِ گنج‌زاده در سال 96:
مدال نقره رقابتهای قهرمانی آسیا (قزاقستان)
مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی (باکو)
مدال نقره بازیهای جهانی (لهستان)
مدال طلای پیکارهای کاراته‌وان پاریس
مدال طلای پیکارهای کاراته‌وان امارات
 
مقام سوم: بهمن عسگری با کسبِ مجموعِ 4940 امتیاز

عناوین قهرمانی عسگری در سال 96:
مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا (قزاقستان)
مدال طلای پیکارهای کاراته‌وان ترکیه
مدال نقره پیکارهای کاراته‌وان اسپانیا
مدال نقره رقابتهای کاراته‌وان هلند
مدال برنز پیکارهای کاراته‌وان پاریس
 
مقام چهارم: ذبیح‌الله پورشیب با کسب مجموعِ 4760 امتیاز

عناوین قهرمانی پورشیب در سالِ 96:
مدال طلای بازیهای جهانی (لهستان)
مدال طلای رقابتهای کاراته‌وان فرانسه
 


در این نظرسنجی همچنین باربد صداقت قهرمان تیم ملی جوانان کاراته‌ی کشورمان و دارنده‌ی مدالهای طلای جوانانِ آسیا و جهان، با کسبِ مجموعِ 4430 امتیاز، عنوانِ پنجمین قهرمانِ برترِ سالِ 96 را بدست آورد.
 


در بخش بانوان:

مقام نخست و عنوانِ برترین قهرمانِ کاراته‌ی سالِ 96 به آویشن باقری دخترِ طلاییِ کاراته‌ی آسیا و جهان با کسبِ مجموعِ 5400 امتیاز اختصاص یافت.
 
عناوینِ برترِ باقری  در سالِ 96 به شرحِ ذیل است:

مدال طلای امیدهای کاراته‌ی آسیا (قزاقستان)
مدال طلای امیدهای کاراته‌ی جهان (اسپانیا)
 
مقام دوم: حمیده عباسعلی با کسبِ مجموعِ 5220 امتیاز:

عناوین قهرمانی عباسعلی در سال 96:

مدال نقره بازیهای جهانی (لهستان)
مدال نقره رقابتهای کاراته‌وان هلند
مدال برنز پیکارهای کاراته‌وان دوبی
 مقام سوم: سارا بهمنیار با کسبِ مجموعِ 5030 امتیاز

عناوین قهرمانی بهمنیار در سال 96:

مدال نقره امیدهای کاراته‌ی جهان (اسپانیا)
مدال نقره امیدهای کاراته‌ی آسیا (قزاقستان)
مدال نقره‌ی پیکارهای کاراته‌وان ژاپن
 

مقام چهارم: فاطمه چالاکی با کسبِ مجموعِ 4870 امتیاز

عناوینِ قهرمانی چالاکی در سال 96:

مدال طلای رقابتهای کاراته‌وان امارات
مدال طلای رقابتهای کاراته‌وان ترکیه
 

در این نظرسنجی همچنین طراوت خاکسار (دارنده‌ی مدال برنز بازیهای کشورهای اسلامی و نفرِ سومِ پیکارهای کاراته‌وان پاریس) با کسبِ مجموعِ 4180 امتیاز، در جایگاهِ پنجمین قهرمانِ برترِ سال 96 ایستاد. 
   1397/3/17 07:37

ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار