انتخاب برترین قهرمانان کاراته در سال ۹۷


انتخاب برترین قهرمانان کاراته در سال ۹۷
 
برترین قهرمانان کاراته‌ی سال ۹۷ با نظر کارشناسان و چهره‌های برجسته‌ی کاراته کشور انتخاب میشوند.


گروه خبری ستارگان کاراته در نظر دارد همچون سال گذشته، برترین قهرمانان کاراته‌ی یکسالِ اخیر را مطابق با رأی و نظر کارشناسان و چهره‌های برجسته‌ی کاراته کشور انتخاب و معرفی نماید.

بر این اساس هر یک از کارشناسانِ پرسش‌شونده، مجاز به انتخابِ سه گزینه در بخش مردان و نیز سه گزینه در بخش بانوان خواهند بود با این توضیح که به انتخابِ نخست، 30 امتیاز، به انتخابِ دوم، 20 امتیاز و به انتخاب سوم، 10 امتیاز تعلق میگیرد و در نهایت پس از جمع‌بندی امتیازات، قهرمانان برتر کاراته کشور در دو بخش آقایان و بانوان، انتخاب و معرفی خواهند شد.گفتنی است در نظرسنجی سال گذشته، امیر مهدی زاده در بخش آقایان و آویشن باقری در بخش بانوان به عنوان برترین قهرمانان کاراته‌ی سال ۹۶ انتخاب شدند.


 
   1397/12/20 23:38

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار