فضا را سمپاشی نکنید!/ حذف سلیمی به اعتبار کاراته‌ی ایران لطمه میزند


فضا را سمپاشی نکنید!/ حذفِ سلیمی به اعتبارِ کاراته‌ی ایران لطمه میزند
 
این روزها حرکت‌های مرموز و خزنده‌ی برخی هم‌لباس‌های سلیمی، جایگاه و موقعیتِ او را در داخلِ مرزهای ایران نشانه رفته است. اتفاقی ناخوشایند که چنانچه به ثمر بنشیند، ضربه‌ای مهلک و جبران‌ناپذیر را بر پیکر کاراته‌ی ایران وارد خواهد ساخت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ سیدحسن طباطبایی رییسِ منتخبِ فدراسیون کاراته در آغازین روزهای مسئولیتش، با اتخاذِ تصمیمی کاملاً صحیح و شایسته، جواد سلیمی چهره‌ی شناخته‌شده و بین‌المللی کاراته‌ی ایران را در سِمتِ قاضی‌القضاتیِ این فدراسیون، ابقاء و او را بر کرسیِ هدایت و رهبریِ مهمترین و حساس‌ترین کمیته‌ی این فدراسیون نشاند.
 
طباطبایی با این تصمیمِ حساب‌شده نشان داد اتفاقاتِ گذشته و برخوردهای شتاب‌زده‌ی دورانِ سرپرستی را به دستِ فراموشی سپرده و اکنون با عزمی راسخ و همتی مضاعف، آمده است تا از تمامِ توان و پتانسیلِ کاراته‌ی کشور، به نفعِ این ورزش و اهالیِ آن، بهره‌برداری کند.
 
متاسفانه پس از این انتصاب (و حتی پیش از آن) زمزمه‌هایی پراکنده، از اینسو و آنسو شنیده میشد مبنی بر اینکه برخی همکاران و هم‌لباسی‌های سلیمی، حضور و موفقیت‌های او را در رأسِ کمیته‌ی داوران، برنمی‌تابند و با ایجادِ شکاف میانِ او و رییس فدراسیون، درصددند تا این بار به دستِ مردِ نخستِ کاراته‌ی ایران (طباطبایی)، سلیمی را خانه‌نشین و کاراته‌ی کشور را از مزایای حضورش محروم سازند.
 
سلیمی هم مانندِ هر مدیرِ دیگری، مجموعه‌ای از ضعف‌ها و قوت‌هاست اما کیست که نداند او هم‌اکنون و من‌حیث‌المجموع، یک سرمایه‌ی ارزشمند و یک فرصتِ کم‌نظیر برای کاراته‌ی ایران به شمار میرود. ارتباطاتِ عمیق و انکارناپذیرِ سلیمی با نهادها و شخصیت‌های برجسته‌ی بین‌المللی از یکسو؛ و مدیریتِ قوی و حساب‌شده‌ی او در داخلِ کشور از سوی دیگر، قاضی‌القضات را به چهره‌ای شاخص و پتانسیلی عظیم برای کاراته‌ی ایران مبدل ساخته است.
 
آنها که به خاطرِ مشکلاتِ شخصی و خصومت‌های کودکانه، پروژه‌ی حذفِ سلیمی را دنبال می‌کنند، باید بدانند این مسیر، به اعتبار و جایگاهِ کاراته‌ی ایران در داخل و خارج از مرزهای میهنِ اسلامی، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد میسازد. در همین رقابتهای کاراته‌ی قهرمانی کشور که روزِ گذشته (30 فروردین‌ماه 98) در سالنِ تختیِ تهران برگزار شد، غیبتِ سلیمی فاجعه آفرید و آنها که داعیه‌ی جانشینیِ او را دارند، حتی نتوانستند کوچکترین تنش‌ها را مدیریت و از ایجادِ حواشیِ بزرگ، جلوگیری کنند. در این پیکارها و در اتفاقی کم‌سابقه، به کرّات شاهدِ درگیری‌های لفظیِ شدید میان ورزشکاران و داوران بودیم! تعدادِ درگیری‌ها و اعتراضات به قدری زیاد بود که نگارنده در سالهای اخیر، کمتر مسابقه‌ای را با این حجم از اعتراض و درگیری به یاد می آورَد!
 
بارِ دیگر تاکید می‌کنیم که سلیمی هم مانندِ هر مدیرِ دیگری، پُر از عیب و خطاست و اتفاقا ستارگان کاراته در سالهای اخیر، از بزرگترین منتقدینِ او (و دیگر متولیانِ کاراته‌ی کشور) به شمار میرفته لیکن سلیمی همچنان و با توجه به جمیعِ جهات، بهترین گزینه برای پوشیدنِ ردایِ قاضی‌القضاتی است.

اگر می‌خواهیم در مسیرِ پیشرفت و اعتلایِ کاراته‌ی کشور گام برداریم، باید به جایِ حذف، به دنبالِ اصلاحِ ضعف‌ها و اشتباهاتِ سلیمی و دیگر مدیرانِ کاراته‌ی کشور باشیم، خطاهایشان را گوشزد و برای رفعِ آن، راه‌حل ارائه کنیم، جایگاهِ آنها را تثبیت و از توانایی‌هایشان به نفعِ کاراته‌ی ایران استفاده کنیم. این را بدانیم که سلیمی و سلیمی‌ها، یک شبه و دفعتاً در ورزشِ ایران ظهور نکرده‌اند! برای شکل‌گیریِ شخصیتِ ورزشی و بین‌المللیِ این افراد، سالها از بیت‌المال هزینه شده تا به جایگاهِ کنونی دست یابند. اکنون شایسته و حتی عاقلانه نیست امارتی را که با پول و هزینه‌ی ملت بنا شده، به یکباره به تلی از خاکستر مبدل سازیم.

 
محمد قدیمی
مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته
 
   1398/1/31 17:08

ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار