نوش‌دارو پس از مرگ سهراب؛

برگزاری اردو برای تیمی که قرار نیست اعزام شود!


نوش‌دارو پس از مرگ سهراب؛

برگزاریِ اردو برای تیمی که قرار نیست اعزام شود!

استراتژی برای تبدیلِ منتقدینِ بالقوه، به مدافعانِ بالفعل؛
 
در حالی که آینده‌سازانِ کاراته‌ی کشورمان، امسال و با تصمیمِ مدیرانِ فدراسیون، از اعزام به رقابتهای آسیایی و جهانی بازماندند، حالا و پس از پایانِ ماجرا، فدراسیون‌نشین‌ها می‌خواهند برای رده‌های سنی پایه، مربی تعیین و اردوهای آمادگی برگزار کنند!
 

در خبرها خواندیم مسئولینِ فدراسیون کاراته، به زودی اعضای کادرفنی تیمهای ملی پایه را انتخاب و معرفی خواهند کرد. این در حالیست که فدراسیون، مدتهاست از اعزامِ کاراته‌کاهای این رده‌ی سنی به رقابتهای جهانی و آسیایی، امتناع می‌ورزد. استدلالِ متولیانِ کاراته‌ی کشور نیز در توجیهِ این عمل، کمبودِ منابعِ مالی و گرفتار آمدن در دامِ مشکلاتِ اقتصادی است.
 
با ذکرِ این مقدمه، اکنون باید از سکانداران و تصمیم‌گیرندگانِ کاراته‌ی کشور پرسید به چه دلیل می‌خواهند منابعِ مالیِ این فدراسیون را، صرفِ برگزاریِ اردو برای رده‌هایی سازند که قرار نیست دستِ‌کم تا سالِ آینده، در هیچ میدانِ معتبر و شناخته‌شده‌ای شرکت کنند؟! آینده‌سازانِ کاراته‌ی کشورمان امسال، فرصتِ حضور در پیکارهای آسیایی و جهانی را از دست دادند و تا معتبرترین میدانِ آتی، قریبِ یکسال زمان باقی مانده است. پیکارهای آسیایی رده‌های سنی پایه، اواخر تیرماهِ سالِ آینده در کویت برگزار خواهد شد و اگر قصدِ فدراسیون‌نشین‌ها از انتخابِ کادرِ فنی و برگزاری اردو برای کاراته‌کاهای این مقطعِ سنی، شرکت در آن رقابتها باشد، حالا و در فاصله‌ی نزدیک به یکسال تا آغازِ مسابقاتِ آسیایی، هرگز زمانی مناسب و مطلوب برای چنین اقدامی نیست.
 
مربیانی که به کرّات در میادینِ معتبرِ بین‌المللی حضور یافته‌اند، می‌گویند در اکثرِ قریب به اتفاقِ کشورهای مطرح و صاحب‌نامِ کاراته‌ی جهان، از برگزاریِ اردوهای طولانی‌مدت برای رده‌های سنیِ پایه، به شدت پرهیز میشود. اولویتِ نخستِ کاراته‌کاهای این رده‌ی سنی، باید درس، تحصیل و آموختنِ مهارت‌های بنیادینِ زندگی در مراکز آموزشی-تربیتی باشد و ورزشِ قهرمانی، در اولویت‌های بعدی و کم‌اهمیت‌تر قرار میگیرد. در حالی که شرکت در اردوهای طولانی‌مدتِ ورزشی، نوجوانان و جوانان را عمدتاً از این هدف، دور ساخته و آنها را در وضعیتِ متزلزلِ آموزشی قرار میدهد. ضمن اینکه دور ماندن از کانونِ گرمِ خانواده آنهم بصورتِ مستمر و در فواصلِ زمانی طولانی، خود به گونه‌ای دیگر، اثراتِ نامطلوبِ روانی-تربیتی را برای جوانان و نوجوانان به همراه خواهد داشت.
 
مواردِ پیش‌گفته و نیز دلایلِ دیگر، باعث شده که کشورهای مطرح و صاحب‌نامِ کاراته‌ی جهان، هرگز به دنبالِ برگزاریِ اردوهای طولانی‌مدت برای رده‌های سنی پایه نباشند تا جایی که به گفته‌ی عده‌ی کثیری از مربیانِ ملی و بین‌المللیِ کاراته ایران، اردوهای تمرینیِ این رده‌ی سنی در آن کشورها، صرفاً به چند روزِ پایانیِ منتهی به اعزام، محدود میشود.
 
به هر حال پرواضح است که حضورِ نوجوانان و جوانان در اردوهایِ تمرینیِ طولانی‌مدت، مضرّاتِ فراوانی را برای این رده‌ی سنی به همراه خواهد داشت و در یک کلام، زیانش بیش از سودش خواهد بود. البته منکرِ این حقیقت هم نمیشویم که این استراتژیِ عمدتاً زیانبار، ممکن است فوایدی هم داشته باشد؛ از جمله اینکه عده‌ی کثیری از مربیان و افرادِ بیرونِ گود، که هر لحظه ممکن است به منتقدِ فدراسیون تبدیل شوند، با این روش، جذبِ سیستمِ حاضر شده و در ترکیبِ پرشمارِ اعضای کادرفنیِ تیمهای ملی جای می‌گیرند؛ نتیجه هم کاملا مشخص است. تعدادِ کثیری از منتقدینِ بالقوه‌ی فدراسیون، تبدیل به مدافعانِ بالفعلِ این نهاد خواهند شد.
 

لازم به ذکر است موضوعِ گزینشِ اعضای کادرفنی تیمهای ملی پایه و برگزاری اردو برای این رده‌ی سنی، هنوز از سوی هیچیک از مسئولانِ کاراته کشور به صورتِ رسمی اعلام نشده است. این موضوع، صرفاً یک گمانه‌زنی در قالبِ خبرهایی به شمار میرود که این روزها بصورتِ پراکنده، از اینسو و آنسو شنیده میشود و البته تحلیلِ فوق نیز، تنها با فرضِ صحتِ این اخبار، به رشته‌ی تحریر درآمد. بدیهی است این احتمال نیز وجود دارد که فدراسیون با درکِ شرایط و موقعیتِ کاراته‌کاهای رده‌های سنی پایه و نیز شناختِ ظرافت‌ها و حساسیت‌های مربوط به این گروه از ورزشکاران، هرگز به دنبالِ گزینشِ کادرفنی تیمهای ملی در مقطعِ کنونی و برگزاری اردوهایِ مضرِ طولانی‌مدت برای این گروهِ سنی، نبوده باشد.   
 
محمد قدیمی/ مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته                


 
   1398/7/24 12:04

ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار