آتش زیر خاکستر؛

آیا اسامی ملی‌پوشان تغییر می‌کند؟!/ سلامت پیکارهای انتخابی را مخدوش نسازید


آتشِ زیرِ خاکستر؛

آیا اسامی ملی‌پوشان تغییر می‌کند؟!/ سلامتِ پیکارهای انتخابی را مخدوش نسازید

کاراته‌ی بانوان روزهای حساس و پرتنشی را سپری می‌کند. به نظر میرسد رشته‌ی امور در این بخش از کاراته‌ی کشور، به دستِ افرادی افتاده که نه دیده میشوند و نه ردپایی از خود برجای می‌گذارند. مافیایی که پشتِ نقاب‌ها پنهان گشته و در لحظاتِ حساس و سرنوشت‌ساز، تصمیماتِ خود را بر تیمهای ملی دیکته می‌کنند. همین موضوع، اعتراضاتی را رقم زده که ما نامش را "آتشِ زیرِ خاکستر می‌گذاریم" آتشی که اگر با تدبیرِ فدراسیون‌نشین‌ها مهار نشود، به زودی کاراته‌ی کشور را به کامِ مرگ و نابودی خواهد کشید.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ روزهای قبل، رقابتهای انتخابیِ تیم ملی بانوان جهت گزینشِ بازیکنانِ اعزامی به پیکارهای پیشِ رو برگزار شد. مسابقاتی که حرف و حدیث‌های تکان‌دهنده‌ای را به همراه داشت. کاپیتان پگاه زنگنه (قهرمانِ بااخلاق و پرافتخارِ کاراته‌ی کشورمان) در جریانِ این رقابتها، به عنوانِ بازیکنِ نخستِ وزنِ منهای 68 کیلوگرم انتخاب و نامش از سوی روابط عمومی فدراسیون کاراته منتشر شد. در خبری که بر روی خروجیِ سایتِ فدراسیون قرار گرفته بود، به روشنی و بدونِ هیچ ابهامی، تصریح شده بود که زنگنه نماینده‌ی قطعیِ کاراته‌ی ایران در مسابقاتِ آسیایی اردن خواهد بود.
 
ساعاتی بعد اما شایعاتی شنیده شد مبنی بر حذفِ کاپیتان زنگنه از ترکیبِ کومیته‌ی انفرادیِ بانوان اعزامی به پیکارهای آسیایی اردن! خبری که امیدواریم هرگز و هرگز صحت نداشته باشد که اگر جز این باشد، معنایش تنها یک چیز خواهد بود. "فدراسیون به سلامتِ رقابتهای انتخابی (که خود برگزار کرده) به دیده‌ی شک و تردید می‌نگرد!" این یک حقیقتِ انکارناپذیر و برآمده از استدلالِ منطقی است. اگر فدراسیون به سلامتِ پیکارهای انتخابی (که خود برگزار کرده) ایمان دارد، پس باید به حکمِ آن گردن نهد و اگر در سلامتِ آن مردد است، باید موردِ مؤاخذه قرار گیرد که چرا فضایی سالم و عادلانه را برای رقابتِ کاراته‌کاها فراهم نساخته است؟...
 
در بخشِ کومیته‌ی تیمی نیز شنیده میشود برخی کاراته‌کاها که در مسابقاتِ انتخابی، ضعیف‌تر از سایرین ظاهر شدند، باز هم مطابقِ یک قانونِ نانوشته (و یا شاید هم نوشته!) سندِ شش دانگِ کاراته‌ی بانوان را به نامِ خود زده و بنا به دلایلِ نامعلوم (و شاید هم معلوم!) به ترکیبِ کومیته‌ی تیمی اضافه شده و بارِ سفر به رقابتهای آسیایی را بسته‌اند! جالب اینکه اسامیِ آنها نیز در ابتدا و مطابقِ آنچه از سوی فدراسیون کاراته اعلام شده بود، در لیستِ نفراتِ اعزامی به پیکارهای آسیایی اردن قرار نداشت!
 
ما تصاویرِ اخبارِ منتشرشده از سوی روابط عمومی فدراسیون کاراته را ثبت و ضبط کرده‌ایم تا اگر شایعاتِ مذکور به حقیقت پیوست (که بسیار بعید است واقعیت داشته باشد) با انتشارِ آن تصاویر، از فدراسیون‌نشین‌ها بخواهیم دلایلِ این بی‌برنامگی‌ها و از هم گسیختگی‌ها را توضیح داده و مشخص کنند که به چه دلیل در فاصله‌ی کمتر از چند ساعت، لیستِ نفراتِ اعزامی به رقابتهای آسیایی اردن، دچارِ تغییراتِ گسترده و اساسی میشود؟! آیا شبانه و دور از چشمِ اهالیِ کاراته، مسابقاتِ انتخابیِ دیگری برگزار و منتهی به تغییرِ اسامیِ بازیکنان شده است؟! اگر اینچنین است، چرا نتایجِ آن مسابقات، رسما اعلام نمی‌شود؟
 
با وجودِ اختلافاتِ عمیق و ریشه‌داری که طیِ روزها و ماههای اخیر بین "ستارگان کاراته" و محمدصادق فرجی (رییس جوان و خوش‌پیشینه‌ی فدراسیون کاراته) ایجاد گشته و ما هنوز هم در آتشِ تالّماتِ ناشی از عدمِ اعزامِ کاراته‌ها به رقابتهای آسیایی ژاپن و نیز محاکمه‌ی غیرمنصفانه‌ی کاتاروها در کمیته‌ی انضباطی می‌سوزیم، لیکن هنوز هم قویاً و عمیقاً معتقدیم رویکردِ کلی و نگاهِ آرمانیِ فرجی، برقراری حکومتِ عدل در جامعه‌ی کاراته و دادخواهی به نفعِ ستمدیدگان است. البته فرجی هم مانندِ هر انسانِ غیرِ معصومِ دیگری (و از جمله نگارنده) گهگاه در تشخیصِ مصادیقِ عدالت، دچار اشتباه میشود که این نیز می‌تواند ناشی از القائاتِ ناسالمِ عده‌ای باشد که هنوز دستشان برای این مدیرِ جوان، رو نشده است.
 
الغرض، ما معتقدیم سرنوشتِ ملی‌پوشان، باید در تاتامیِ رقابتهای انتخابی و یا بواسطه‌ی دیگر محک‌های تثبیت‌شده، معقول و مقبول، رقم بخورد. اینکه بازیکنان و یا اطرافیانِ آنها، از کانالهای مختلف به دنبالِ تاثیرگذاری بر روی اعضای کادرفنی و یا دیگر تصمیم‌گیرندگان باشند، نه معقول است و نه مطلوب.
 
خبرنگارِ خبرگزاری میزان، چندی پیش به درستی و با نگاهی تحلیل‌گرانه در ریشه‌یابیِ علل و عواملِ ضعف‌های کاراته‌ی بانوان، این پرسشِ حرفه‌ای را مطرح ساخت که "چرا باید کاراته‌کاها در روزهای حساس و سرنوشت‌سازِ تعیینِ نفراتِ اعزامی به بازیهای آسیایی، مرتبا در ساختمانِ فدراسیون کاراته و بین اتاق‌های مسئولین در تردد باشند؟! مگر قرار است بازیکنانِ اعزامی به این رقابتها، با رایزنی و گفتگو انتخاب شوند؟! پس فاکتورهایی همچون رقابتهای انتخابی و نیز بررسیِ کارنامه‌ی ملی‌پوشان در سالهای گذشته، چه نقشی در گزینش کاراته‌کاهای اعزامی به بازیهای آسیایی ایفا خواهند کرد؟!
 

پاسخِ صحیح و قانع‌کننده به پرسشِ خبرنگارِ خبرگزاری میزان، می‌تواند بسیاری از دردها و مشکلاتِ این روزهای کاراته‌ی بانوان را برطرف سازد.

نویسنده: محمد قدیمی 
   1397/4/16 16:35

ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار