کوتاه پیرامون کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته


کوتاه پیرامون کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته

بالاخره و پس از تدابیرِ فراوان، کمیته‌ی فنی فدراسیون کاراته با حضورِ جمعی از پیشکسوتان و چهره‌های فنی و شناخته‌شده‌ی کاراته‌ی کشور تشکیل شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ این کمیته پیش‌تر و در دورانِ سرپرستی سیدحسن طباطبایی، چهره‌ای شلوغ و پرعیب از جهاتِ مختلف داشت که خوشبختانه در این دوره، با اصلاحِ بسیاری از معایب و کاستی‌ها، شرایطی به مراتب صحیح‌تر و اصولی‌تر از دوره‌ی پیش را تجربه می‌کند. از برآیندِ نظراتِ کارشناسانی که موردِ مشورتِ ستارگان کاراته قرار گرفته‌اند، چنین برمی‌آید که نهادی با نام و مشخصاتِ کمیته‌ی فنی، می‌بایست حائز شرایط و ویژگی‌های ذیل باشد:
 
یک: شمارِ اعضای کمیته‌ی فنی نباید از حدِ معقول و استاندارد فراتر رود چرا که حضورِ پرتعداد و بی‌رویه‌ی اعضا، می‌تواند این کمیته را از اهدافِ اصلی دور ساخته و آنرا در پیچ و خمِ اغراضِ غیرِ فنی گرفتار آورَد. فدراسیون کاراته نباید صرفاً با هدفِ جذبِ حمایتِ گروه‌های مختلف، افراد را به عضویتِ کمیته‌ی فنی درآورَد. اگر قرار باشد برخی معیارها را در گزینشِ اعضای کمیته‌ی فنی کنار گذاشته، محدودیت‌ها و شرایطِ لازم را به حداقل برسانیم، آنگاه شمارِ اعضای این کمیته می‌تواند تا ده‌ها نفر و بلکه بیشتر، افزایش یابد که یقینا چنین حالتی، منطقی و عاقلانه نخواهد بود.
 
دو: اعضای این کمیته می‌بایست مطابقِ عرفِ معمولِ کاراته، علاوه بر شرایطِ فنیِ مطلوب، از کسوتِ مناسب نیز برخوردار باشند. هسته‌ی مرکزی کمیته‌ی فنی، جایِ بزرگان و چهره‌های پرسابقه‌ی کاراته کشور است. جوانان می‌توانند در قالبِ کارگروه‌های مختلف، زیر نظر هسته‌ی مرکزی کمیته‌ی فنی، به تحقیق و بررسی پیرامونِ موضوعاتِ مرتبط پرداخته و ماحصلِ تلاش‌های خود را، در اختیارِ این کمیته قرار دهند. نهایتاً اعضایِ اصلی کمیته‌ی فنی، با بررسی گزارشِ فعالیتِ این کارگروه‌ها، نظراتِ نهاییِ خود را در بخش‌های مختلف اعلام خواهند کرد.
 
اگر مواردِ پیش‌گفته را (که برآیندِ نظراتِ کارشناسانِ موردِ مشورتِ ستارگان کاراته است) ملاکِ ارزیابیِ عملکردِ فدراسیون در گزینشِ اعضای کمیته‌ی فنی قرار دهیم، باید بگوییم سیدحسن طباطبایی (رییس فدراسیون کاراته) در این دوره‌ و در خصوصِ انتخابِ اعضای کمیته‌ی فنی، عملکردی به مراتب بهتر و اصولی‌تر از دورانِ سرپرستی خود داشته است.
 
محمد قدیمی/ ستارگان کاراته    
 
 
   1399/9/25 20:17

اخبار برگزیده
ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار