• تمجیدهای اغراق‌آمیز و حملات غیرمنصفانه! فرجی از فدراسیون کاراته رفت در حالی که همچون هر مدیر دیگری، کارنامه‌ای مرکب از نقاط قوت و ضعفِ متعدد از خود بر جای گذاشت. وقتی بر اریکه‌ی قدرت سوار بود، بسیاری از اطرافیانش اعم از قهرمانان، مربیان و سایرین، به گونه‌ای اغراق‌آمیز و غیرواقعی، از مدیریتِ بی‌نقص، خالی از اشکال و منحصر به فردِ فرجی تمجید و از وی حمایت میکردند اما حالا که میانِ او و کرسیِ ریاست فاصله افتاده، همان‌ها خاطره‌ای جز ظلمت و تاریکی از دورانِ پُرفراز و نشیبِ مدیریتِ فرجی به یاد نمی‌آورند! مشاهده ادامه
  • زنگنه: می‌خواستم به نفع خاکسار و آل‌سعدی کنار بکشم/ موسوی و رهنما اصرار کردند بمانم پیکارهای کاراته قهرمانی جهان با تمامِ لحظاتِ تلخ و شیرینش سرانجام به پایان رسید. برای کاراته‌ی ایران در این رقابتها و در بخشِ مردان، با هدایت و رهبری هوشمندانه‌ی سیدشهرام هروی، همچون دو دوره‌ی پیشین، دنیایی از عظمت و شکوه رقم خورد اما در گروهِ بانوان، اتفاقاتِ ناخوشایندی رخ داد که باعث شد نمایندگانِ شایسته‌ی کاراته کشورمان از دستیابی به آنچه استحقاقش را داشتند، محروم و بی‌نصیب بمانند. مشاهده ادامه
«« « 5/ » »»

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار