• آقای جنتلمن؛ عصبانی و پرحاشیه اما کاربلد، فنی و بادانش تعطیلیِ طولانی‌مدتِ رقابتهای ورزشی به دنبالِ شیوع بیماری کرونا، اگرچه ضرورتِ تشکیلِ اردوهای تیم ملی را تا زمانی نامعلوم، منتفی ساخته است، اما مطالعه‌ی دقیق و بررسیِ موشکافانه‌ی وضعیتِ فنی و اخلاقیِ گزینه‌های متعدد جهت احرازِ سِمتِ مربیگریِ تیم‌های ملی پایه، موضوعی است که می‌بایست همچنان در دستورِ کارِ مسئولینِ ذیربط قرار داشته باشد تا در زمانِ لازم و با تکیه بر مطالعاتِ صورت‌گرفته، بهترین و شایسته‌ترین افراد برای هدایتِ ملی‌پوشانِ جوان و نوجوانِ کاراته‌ی کشورمان، انتخاب و معرفی شوند. مشاهده ادامه
  • پایدار: ریاست سازمان لیگ را با کسب اجازه از زمانی پذیرفتم این چهره‌ی ابوالقاسم پایدار، مدیرِ مستعد و آینده‌دارِ کاراته‌ی استان قم است که برخی از بزرگان و چهره‌های شاخص و تاثیرگذارِ کاراته‌ی کشور معتقدند او می‌تواند در انتخاباتِ آتی فدراسیون کاراته، یکی از جدی‌ترین، محبوب‌ترین و بابرنامه‌ترین نامزدها برای تصدیِ پُستِ ریاستِ این فدراسیون باشد. خودش اما متواضعانه و با استفاده از واژگانی که بیانگرِ عمقِ ادب و فروتنیِ اوست، می‌گوید هنوز به مرزِ آمادگیِ لازم برای حضور در چنین پُستِ خطیر و پُردغدغه‌ای نرسیده است. مشاهده ادامه
  • برگزاری اردو برای تیمی که قرار نیست اعزام شود! در حالی که آینده‌سازانِ کاراته‌ی کشورمان، امسال و با تصمیمِ مدیرانِ فدراسیون، از اعزام به رقابتهای آسیایی و جهانی بازماندند، حالا و پس از پایانِ ماجرا، فدراسیون‌نشین‌ها می‌خواهند برای رده‌های سنی پایه، مربی تعیین و اردوهای آمادگی برگزار کنند! مشاهده ادامه
«« « 3/ » »»

ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار