نفرات برتر انتخابی درون اردویی تیم ملی مشخص شدند

نفرات برتر انتخابی درون اردویی تیم ملی مشخص شدند
پس از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کاراته آقایان، نفرات برتر اوزان منفی ۷۵، منفی۸۴ و مثبت ۸۴ مشخص شدند.

به گزارش "پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته" و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، پس از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی در دو مرحله رفت و برگشت اوزان منفی ۷۵، منفی ۸۴ و مثبت ۸۴ کیلوگرم، نفرات برتر این اوزان مشخص شدند و وارد مرحله بعدی اردوی تیم ملی کاراته شدند.
 
نفرات راه یافته به مرحله بعدی اردوی تیم ملی به شرح زیر هستند:

وزن منفی ۷۵ کیلوگرم:۱. علی اصغر آسیابری با ۸ امتیاز۲. الیاس محمد زاده با ۶ امتیاز

وزن منفی ۸۴ کیلوگرم:۱. مهدی خدابخشی با ۱۰ امتیاز۲. کیوان بابان با ۸ امتیاز

وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم:۱. صالح اباذری با ۸ امتیاز

در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم مهدی عاشوری با ۷ امتیاز برای ارزیابی در ترکیب کومیته تیمی به اردوی تیم ملی دعوت شد.
 
در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، علی رحیمی با ۵ امتیاز سوم و مهدی شهگل نیز با ۵ امتیاز چهارم شد.(رحیمی در بازی رو در رو موفق شد شهگل را شکست دهد و در جایگاه سوم ایستاد‌.)

در وزن  منفی ۸۴ کیلوگرم نیز علی اکبر دستجانی با دو امتیاز سوم، و علی نجفی نیز با صفر امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.

در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم نیز صادق سنچولی با ۶ امتیاز سوم و محمد مهدی قاهری نیز با ۲ امتیاز چهارم شد.
 
نتایج دور برگشت این مسابقات به شرح زیر است:

وزن منفی ۷۵ کیلوگرم:

دور اول:
علی رحیمی از استان اصفهان    یک
الیاس محمد زاده از استان گیلان    یک

مهدی شهگل از استان‌ همدان     ۸
علی اصغر آسیابری از استان قزوین    ۷

دور دوم:
علی رحیمی از استان اصفهان    ۳   (برنده در سنشو)
مهدی شهگل از استان‌ همدان  ۳

علی اصغر آسیابری از استان قزوین   ۶
الیاس محمد زاده از استان گیلان   یک

دور سوم:
علی اصغر آسیابری از استان قزوین    ۳
علی رحیمی از استان اصفهان   یک

الیاس محمد زاده از استان گیلان    صفر
مهدی شهگل از استان همدان     ۷
 
وزن منفی ۸۴ کیلوگرم:

دور اول:
علی اکبر دستجانی از استان تهران   یک
مهدی خدابخشی از استان کرمانشاه    ۳

کیوان بابان از استان کردستان    ۸
علی نجفی از استان قم    صفر

دور دوم:
علی اکبر دستجانی از استان تهران   ۲ک
یوان بابان از استان کردستان   ۶

علی نجفی از استان قم    یک
مهدی خدابخشی از استان کرمانشاه    ۷
 
وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم:

دور اول:
صادق سنچولی از استان گلستان    یک
صالح اباذری از استان مرکزی    یک

محمد مهدی قاهری از استان گیلان     یک
مهدی عاشوری از استان مازندران    ۷

دور دوم:
صادق سنچولی از استان گلستان   یک  (برنده در سنشو)
مهدی عاشوری از استان مازندران    یک

محمد مهدی قاهری از استان گیلان   صفر
صالح اباذری از استان مرکزی   صفر

دور سوم:
صادق سنچولی از استان گلستان    ۲
محمد مهدی قاهری از استان گیلان     یک

صالح اباذری از استان مرکزی   صفر
مهدی عاشوری از استان مازندران   صفر
   1400/6/23 15:11

اخبار برگزیده
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار