پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

اخبار

برگزاری نخستین کاپ اوپن آسیا

نخستین کاپ اوپن آسیا ۱۸ و ۱۹  آبان به میزبانی آلماتی قزاقستان در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی و تیمی در رده بزرگسالان برگزار می شود.

کاراته و معضلی بزرگ به نامِ داوری!/ ضعفِ فدراسیون در برخورد با قاضیانِ خاطی

لیگ‌های کاراته‌ی پایه حالا و با برگزاریِ رقابتهای هفته‌ی دوم، به نیمه‌ی راه رسیده‌اند، این در حالیست که خطاهای عمدی و غیرعمدیِ داوران، به عنوانِ بزرگترین معضلِ رقابتهای کاراته، همچنان و به شکلی افسارگسیخته، با آهنگی رو به افزایش، قهرمانان...