• آقای جنتلمن؛ عصبانی و پرحاشیه اما کاربلد، فنی و بادانش تعطیلیِ طولانی‌مدتِ رقابتهای ورزشی به دنبالِ شیوع بیماری کرونا، اگرچه ضرورتِ تشکیلِ اردوهای تیم ملی را تا زمانی نامعلوم، منتفی ساخته است، اما مطالعه‌ی دقیق و بررسیِ موشکافانه‌ی وضعیتِ فنی و اخلاقیِ گزینه‌های متعدد جهت احرازِ سِمتِ مربیگریِ تیم‌های ملی پایه، موضوعی است که می‌بایست همچنان در دستورِ کارِ مسئولینِ ذیربط قرار داشته باشد تا در زمانِ لازم و با تکیه بر مطالعاتِ صورت‌گرفته، بهترین و شایسته‌ترین افراد برای هدایتِ ملی‌پوشانِ جوان و نوجوانِ کاراته‌ی کشورمان، انتخاب و معرفی شوند. مشاهده ادامه

اخبار برگزیده
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار