پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

خودفریبی ممنوع!/ کاراته ایران فراتر از توصیفاتِ ناقصِ شماست!

نوزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در حالی طی آغازین روزهای داغِ مردادماه، در مالزی پایان یافت که کاروان پرتعداد کاراته‌ی کشورمان علیرغم آنچه گفته میشود، هرگز نتوانست در این میدانِ نه چندان سخت، در حد نامِ درخشان و اعتبارِ بلندپایه‌ی کاراته‌ی ایران ظاهر شود.