پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

اعلام برنامه زمانبندی هفته اول لیگ آینده سازان و برتر پسران

️هفته اول لیگ آینده سازان و لیگ برتر کومیته پسران طی روز های ۲۸ و ۲۹ تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد. و برنامه رقابت های این مسابقات اعلام شد.

️به گزارش ستارگان کاراته و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، هفته اول لیگ آینده سازان کاراته پسران (جام شهید الداغی) با حضور ۵۳ تیم روز چهار شنبه ۲۸ تیر و لیگ‌ برتر کومیته پسران (جام شهید مقداد مهقانی) با حضور ۲۶ تیم روز پنج شنبه ۲۹ تیر ماه در سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سوهانک برگزار خواهد شد.

وزن کشی هفته اول لیگ‌ آینده سازان پسران روز سه شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۱۲ الی ۱۸ و لیگ‌ برتر کومیته پسران نیز روز چهارشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۱۲ الی ۱۸ در دفتر سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران برگزار می شود.

برنامه رقابت ها و زمان بندی هفته اول لیگ‌ آینده سازان کاراته پسران به شرح زیر است: (چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲)

گروه یک:
دور اول:
آکادمی فرشید – شهید یزدانی سلمانشهر/ تاتامی ۱، ساعت ۹
فرزندان آفتاب اردبیل – باشگاه فرهنگی ورزشی کارن قم/ تاتامی ۲، ساعت ۹
گلپایگان – آکادمی میرعماد ساری/ تاتامی ۳، ساعت ۹

دور دوم:
فرزندان آفتاب اردبیل-مجتمع صنعتی اسفراین/ تاتامی ۲، ساعت ۱۰
گلپایگان-شهید یزدانی سلمانشهر/ تاتامی ۳، ساعت ۱۰
آکادمی میرعماد ساری-باشگاه فرهنگی ورزشی کارن قم/ تاتامی ۴، ساعت ۱۰

دور سوم:
گلپایگان-آکادمی فرشید/ تاتامی ۳، ساعت ۱۱
آکادمی میرعماد ساری-مجتمع صنعتی اسفراین/ تاتامی ۴، ساعت ۱۱
باشگاه فرهنگی ورزشی کارن قم-شهید یزدانی سلمانشهر/ تاتامی ۱، ساعت ۱۱:۳۰

گروه دو:
دور اول:
ستارگان کاراته کرمان- هیات کاراته قم/ تاتامی‌۴، ساعت ۹
هیات کاراته آ شرقی-تن شی کان/ تاتامی ۱، ساعت ۹:۳۰
شوتوکان-وادوریو ایران/ تاتامی ۲، ساعت ۹:۳۰

دور دوم:
هیات کاراته آ شرقی-پاس مازندران/ تاتامی ۱، ساعت ۱۰:۳۰
شوتوکان ایران-هیات کاراته قم/ تاتامی ۲، ساعت ۱۰:۳۰
وادوریو ایران-تن شی کان/ تاتامی ۳، ساعت ۱۰:۳۰

دور سوم:
شوتوکان ایران-ستارگان کاراته کرمان/ تاتامی ۲، ساعت ۱۱:۳۰
وادوریو ایران-پاس مازندران/ تاتامی ۳، ساعت ۱۱:۳۰
تن شی کان-هیات کاراته قم/ تاتامی ۴، ساعت ۱۱:۳۰

گروه سه:
دور اول:
مهد ورزش قشم-آکادمی عادل پور کهگیلویه/ تاتامی ۳، ساعت ۹:۳۰
هیات کاراته خ شمالی-مقاومت فروزنده/ تاتامی ۴، ساعت ۹:۳۰
صنعت مس رفسنجان-عقاب بروجرد/ تاتامی ۱، ساعت ۱۰

دور دوم:
هیات کاراته خ شمالی-کلایه داران استاد فرجی/ تاتامی ۴،ساعت ۱۰:۳۰
صنعت مس رفسنجان-آکادمی عادل پور کهگیلویه/ تاتامی ۱، ساعت ۱۱
عقاب بروجرد-مقاومت فروزنده/ تاتامی ۲، ساعت ۱۱

دور سوم:
صنعت مس رفسنجان-مهد ورزش قم/ تاتامی ۱، ساعت ۱۲
عقاب بروجرد-کلایه داران استاد فرجی/ تاتامی ۲، ساعت ۱۲
مقاومت فروزنده-آکادمی عادل پور کهگیلویه/ تاتامی ۳، ساعت ۱۲

گروه چهار:
دور اول:
شیتوریو اینویی ها-باشگاه شهید علی عسگری/ تاتامی ۴، ساعت ۱۲
آرکا اردبیل- گوجوریو سی واکای/ تاتامی ۱، ساعت ۱۲:۳۰
شهرداری شهر کوزران کرمانشاه-گیتی سیر دوستان/ تاتامی ۲، ساعت ۱۲:۳۰

دور دوم:
آرکا اردبیل-کانرودساز آب/ تاتامی‌‌ ۱، ساعت ۱۳:۳۰
شهرداری شهر کوزران کرمانشاه-باشگاه شهید علی عسگری/ تاتامی ۲، ساعت ۱۳:۳۰
گیتی سیر دوستان-گوجوریو سی واکای/ تاتامی ۳، ساعت ۱۳:۳۰

دور سوم:
شهرداری شهر کوزران کرمانشاه-شیتوریو اینویی ها/ تاتامی ۲، ساعت ۱۴:۳۰
گیتی سیر دوستان-کانرودساز آب/ تاتامی ۳، ساعت ۱۴:۳۰
گوجوریو سی واکای- باشگاه شهید علی عسگری/ تاتامی‌۴،  ساعت ۱۴:۳۰

گروه پنج:
دوراول:
هیات کاراته قوچان-شهرداری شهریار/ تاتامی ۳، ساعت ۱۲:۳۰
شوتوکان نوشهر-باشگاه علمشیری/ تاتامی ۴، ساعت ۱۲:۳۰
هیات کارگری شهریار(آکادمی خسروی)-هیات کاراته کردستان/ تاتامی ۱، ساعت ۱۳

دور دوم:
شوتوکان نوشهر- اوج پلاستیک/ تاتامی ۴، ساعت ۱۳:۳۰
هیات کارگری شهریار(آکادمی خسروی)-شهرداری شهریار/ تاتامی ۱، ساعت ۱۴
هیات کاراته کردستان-باشگاه علمشیری/ تاتامی‌۲، ساعت ۱۴

دور سوم:
هیات کارگری شهریار(آکادمی خسروی)-هیات کاراته قوچان/ تاتامی ۳، ساعت ۱۵:۳۰
هیات کاراته کردستان-اوج پلاستیک/ تاتامی ۴، ساعت ۱۵:۳۰
باشگاه علمشیری-شهرداری شهریار/ تاتامی ۱، ساعت ۱۶

گروه ششم:
دور اول:
هیات کاراته مرکزی- میهن آریو/ تاتامی ۲، ساعت ۱۳
آکادمی بیگوان-شهرداری کلارآباد/ تاتامی ۳، ساعت ۱۳
باشگاه افتخار کرمانشاه-هیات کاراته زنجان/ تاتامی ۴، ساعت ۱۳

دور دوم:
آکادمی بیگوان- میهن آریو/ تاتامی ۳، ساعت ۱۴
باشگاه افتخار کرمانشاه-هیات کاراته مرکزی/ تاتامی ۴، ساعت ۱۴
هیات کاراته زنجان-شهرداری کلارآباد / تاتامی ۱، ساعت ۱۴:۳۰

دور سوم:
باشگاه افتخار کرمانشاه-میهن آریو/تاتامی ۴، ساعت ۱۶:۳۰
هیات کاراته زنجان-آکادمی بیگوان/تاتامی ۱، ساعت ۱۷
شهرداری کلارآباد-هیات کاراته مرکزی/تاتامی ۲، ساعت ۱۷

گروه هفت:
دور اول:
آکادمی رستاخیز- روجا مارکت کاسپین/ تاتامی ۱، ساعت ۱۵
شهدا دزفول-شهرداری شهر قدس/ تاتامی ۲، ساعت ۱۵
هیات کاراته یزد-شهدا کرمان/ تاتامی ۳، ساعت ۱۵

دور دوم:
شهدا دزفول-روجا مارکت کاسپین/ تاتامی ۲، ساعت ۱۶
هیات کاراته یزد-آکادمی رستاخیز/ تاتامی ۳، ساعت ۱۶
شهدا کرمان-شهرداری شهرقدس/ تاتامی ۴، ساعت ۱۶

دور سوم:
هیات کاراته یزد-روجا مارکت کاسپین/ تاتامی ۳، ساعت ۱۷
شهدا کرمان-شهدا دزفول/ تاتامی ۴، ساعت ۱۷:۳۰
شهرداری شهر قدس-آکادمی رستاخیز/ تاتامی ۱، ساعت ۱۸

گروه هشت:
دور اول:
آکادمی زنده یاد نوید محمدی-آکادمی نوروزی قزوین/ تاتامی ۴، ساعت ۱۵
هیات کاراته سمنان-تجهیزات ملی پوش /تاتامی ۱، ساعت ۱۵:۳۰
هیات کاراته همدان-هیات کاراته البرز/ تاتامی ۲، ساعت ۱۵:۳۰

دور دوم:
هیات کاراته سمنان-آکادمی نوروزی قزوین/ تاتامی ۱، ساعت ۱۶:۳۰
هیات کاراته همدان-آکادمی زنده یاد نوید محمدی/تاتامی ۲، ساعت ۱۶:۳۰
هیات کاراته البرز-تجهیزات ملی پوش/ تاتامی ۳، ساعت ۱۶:۳۰

دور سوم:
هیات کاراته همدان-آکادمی نوروزی قزوین/ تاتامی ۲، ساعت ۱۸
هیات کاراته البرز-هیات کاراته سمنان/ تاتامی ۳، ساعت ۱۸
تجهیزات ملی پوش-آکادمی زنده یاد نوید محمدی/ تاتامی ۴، ساعت ۱۸

برنامه رقابت ها و زمان بندی هفته اول لیگ‌ برتر کومیته پسران به شرح زیر است: (پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲)

️گروه یک:
دور اول:
شیتوریون یونیون-آکادمی مهاجرین قم/ تاتامی ۱، ساعت ۹
آکادمی پرهام- شوتوکان FSK/ تاتامی ۲، ساعت ۹
گوجوریو سی واکای- آریانا/ تاتامی ۳، ساعت ۹

دور دوم:
آکادمی پرهام-بنیاد سنجش/ تاتامی ۲، ساعت ۱۱
گوجوریو سی واکای-آکادمی مهاجرین قم/ تاتامی ۳، ساعت ۱۱
آریانا-شوتوکانFSK/ تاتامی‌۴، ساعت ۱۱

دور سوم:
گوجوریو سی واکای-شیتوریو یونیون/ تاتامی ۲، ساعت ۱۴
آریانا-بنیاد سنجش/ تاتامی ۳، ساعت ۱۴
شوتوکانFSK-گوجوریو سی واکای/ تاتامی ۴،‌ ساعت ۱۴

گروه دوم:
دور اول:
هیات کاراته مرکزی-آکادمی میرعماد ساری/ تاتامی ۴، ساعت ۹
هیات کاراته همدان-آکادمی نوروزی قزوین/ تاتامی ۱، ساعت ۱۰
کمالان کاراته گلستان-باشگاه فرهنگی ورزشی چالاکی/ تاتامی ۲، ساعت ۱۰

دور دوم:
هیات کاراته همدان-میهن آریو/ تاتامی ۱، ساعت ۱۲
کمالان کاراته گلستان-آکادمی میرعماد ساری/ تاتامی ۲، ساعت ۱۲
باشگاه فرهنگی ورزشی چالاکی-آکادمی نوروزی قزوین/ تاتامی ۳، ساعت ۱۲

دور سوم:
کمالان کاراته گلستان-هیات کاراته مرکزی/ تاتامی ۴، ساعت ۱۵
باشگاه فرهنگی ورزشی چالاکی-میهن آریو/ تاتامی ۱، ساعت ۱۶
آکادمی نوروزی قزوین-آکادمی میرعماد ساری/ تاتامی ۲، ساعت ۱۶

گروه سوم:
دور اول:
اوج پلاستیک-پاس فراجا/ تاتامی ۳، ساعت ۱۰
وادوریو ایران-هیات کاراته زنجان/ تاتامی ۴، ساعت ۱۰
باشگاه افتخار کرمانشاه-هیات کاراته خوزستان/ تاتامی ۱، ساعت ۱۱

دور دوم:
وادوریو ایران-پاس فراجا/ تاتامی ۳، ساعت ۱۳
باشگاه افتخار کرمانشاه-اوج پلاستیک/ تاتامی ۴، ساعت ۱۳
هیات کاراته خوزستان-هیات کاراته زنجان/ تاتامی ۱، ساعت ۱۴

دور سوم:
باشگاه افتخار کرمانشاه-پاس فراجا/ تاتامی ۳، ساعت ۱۶
هیات‌کاراته خوزستان-وادوریو ایران/ تاتامی ۴، ساعت ۱۶
هیات کاراته زنجان-اوج پلاستیک/ تاتامی ۱، ساعت ۱۷

گروه چهارم:
دور اول:
اکسیر قهرمانی مهندسی تیموری-پاس قم(پونوک)/ تاتامی ۴، ساعت ۱۲
زنده رود-باشگاه شهدای پلدختر/ تاتامی ۱، ساعت ۱۳
هیات کاراته آ.شرقی-شوتوکان ایران/ تاتامی ۲،
ساعت ۱۳

دور دوم:
زنده رود-پاس قم(پونوک)/ تاتامی ۱، ساعت ۱۵
هیات کاراته آ.شرقی-اکسیر قهرمانی مهندسی تیموری/ تاتامی ۲، ساعت ۱۵
شوتوکان ایران-باشگاه شهدا پلدختر/ تاتامی ۳، ساعت ۱۵

دور سوم:
هیات کاراته آ.شرقی-پاس قم(پونوک)/ تاتامی ۲، ساعت ۱۷
شوتوکان ایران-زنده رود/ تاتامی ۳، ساعت ۱۷
باشگاه شهدا پلدختر-اکسیر قهرمانی مهندسی تیموری/ تاتامی ۴، ساعت ۱۷

لازم به ذکر است لیگ آینده سازان و لیگ برتر کومیته دختران نیز طی روز های ۳۰ و ۳۱ تیر ماه در دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار می شود.

تلگرام
ایمیل
توییتر
واتساب

نظرات بسته شده است.