پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

نشست کمیته امور سبک ها و انجمن های فدراسیون تشکیل شد

چهارشنبه (۶ تیرماه) سیزدهمین جلسه کمیته امورسبک ها وانجمن های سبکی فدراسیون باحضور افسانه باقری، نایب رئیس بانوان فدراسیون و اعضای کمیته برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته و به نقل از روابط عمومی فدراسیون؛ در این نشست درخواست صدور مجوز فعالیت دائم ۴ سبک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای یک سبک مجوز فعالیت صادر گردید و مجوز ۳ سبک دیگر پس از تکمیل مدارک، رسیدگی مجدد خواهد شد.

در ادامه‌ در مورد تشکیلاتی که بامجوزهای موقت سبکی فعالیت می نمایند و بیشتر ماهیت مسابقاتی دارند، مقرر شد اعضا پس از بررسی های لازم نظرات خود را درجلسه آتی به کمیته ارائه نمایند تا بعداز رسیدگی،بحث و تبادل نظر نسبت به تدوین دستورالعمل مربوطه اقدام گردد.

همچنین استفاده از عباراتی مانند سازمان جهانی، بین المللی و نظایر آن برای انجمن های سبکی داخلی و ابداعی مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد سبکها برای استفاده از این عبارات از دستورالعمل تنظیمی تبعیت نمایند.

تلگرام
ایمیل
توییتر
واتساب

نظرات بسته شده است.