پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

هشتمین حضور کاراته در بازی‌های آسیایی/نگاهی به حریفان مطرح کاراته ایران

لاله خالق/ اختصاصی ستارگان کاراته

هشتمین حضور کاراته در پیکارهای بازی‌های آسیایی از ۱۳ مهر با حضور ۲۰۸ نماینده (در بخش مردان ۱۱۵ نفر و در بخش بانوان ۹۳ کاراته کا) به مدت ۴ روز در هانگژو چین آغاز خواهد شد.

بیشترین تعداد در بخش مردان در وزن ۶۷_کیلوگرم با ۲۲ شرکت کننده و در بانوان در وزن ۵۰_کیلوگرم با ۱۸ نماینده به ثبت رسیده است.

و کمترین تعداد در بانوان کاتای تیمی با ۴ تیم و وزن ۶۸+ کیلوگرم با ۷ نماینده و در آقایان نیز کاتای تیمی مردان با ۶ تیم و وزن ۸۴+ کیلوگرم با ۱۴ کاراته خواهد بود.

تعداد شرکت کنندگان در بخش بانوان

کاتای انفرادی ۱۶ نفر
کاتای تیمی ۴ تیم
وزن ۵۰_کیلوگرم ۱۸ نفر
وزن ۵۵_کیلوگرم ۱۴ نفر
وزن ۶۱_کیلوگرم ۱۶ نفر
وزن ۶۸_کیلوگرم  ۱۴ نفر
وزن ۶۸+ کیلوگرم ۷ نفر

تعداد شرکت کنندگان در بخش مردان

کاتای انفرادی ۱۳ نفر
کاتای تیمی ۶ تیم
وزن ۶۰_کیلوگرم ۱۹ نفر
وزن ۶۷_کیلوگرم ۲۲ نفر
وزن ۷۵_کیلوگرم ۱۹ نفر
وزن ۸۴_کیلوگرم  ۱۷ نفر
وزن ۸۴+ کیلوگرم ۱۴ نفر

در هفت دوره گذشته ژاپن همواره عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد تا در مجموع با ۳۰ طلا، ۱۰ نقره و ۸ برنز بر سکوی نخست قرار گیرد کاراته کشورمان پس از ژاپن با ۱۴ طلا، ۱۱ نقره و ۱۰ برنز در رده دوم قرار دارد و مازی با ۸ طلا، ۷ نقره و ۱۶ برنز رده سوم را به خود اختصاص داده است.

روز نخست بازی‌های آسیایی /۱۳ مهر

وزن ۷۵_کیلوگرم

جایی که بهمن عسگری قهرمان شایسته کاراته کشورمان از ساعت حدودا ۹ صبح به وقت محلی و ۴:۳۰ صبح به وقت ایران به عنوان نخستین نماینده کاراته ایران به روی تاتامی خواهد رفت.

در این وزن ۱۹ کاراته کا حضور خواهند داشت.

نورکانات آژیکانوف طلایی ۲۲ ساله قزاقستان در آسیایی ۲۰۲۳ که هم اکنون نفر سوم رنکینگ جهان است مهمترین رقیب عسگری بشمار می رود.

حسن مساروه ۲۱ ساله، طلایی لیگ جهانی ایرلند ۲۰۲۳ از اردن که در رنک ۴ جهان قرار دارد، یوشه ساکایاما دارنده طلای آسیا ۲۰۲۱ از ژاپن و عمر الجنایی دارنده برنز ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ آسیا از کویت مهمترین رقیبان عسگری هستند.

وزن ۶۸_کیلوگرم

مبینا حیدری نخستین نماینده بانوان کاراته کشورمان است که در روز اول رقابتهای کاراته پس از بهمن عسگری به روی تاتامی خواهد رفت

در این رده ۱۴ نماینده ثبت نام کردند.

جدی ترین حریف حیدری، سیکو جورجیا زفانیا نماینده ۲۴ ساله اندونزی است که علاوه بر نشان طلای آسیا ۲۰۲۳ و برنز آسیا ۲۰۲۲ مدال برنز لیگ جهانی ایرلند ۲۰۲۳ را نیز در کارنامه دارد

کیائوکیائو لی نماینده میزبان با عنوان نایب قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ دیگر حریف جدی مبینا حیدری است

در این وزن تسوباسا کاما ۱۹ ساله جایگزین سومیا کایو نماینده ژاپن خواهد بود کاما علاوه بر برنز امیدهای جهان ۲۰۲۲، طلای لیگ سری آ یونان و نقره لیگهای جهانی مصر و ژاپن را در کارنامه دارد

تای هوآنگ دینه نماینده ویتنام که عنوان نایب قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۲ را به نام‌ خود به ثبت رسانده دیگر حریف مطرح در این وزن است.

روز دوم مسابقات/ ۱۴ مهر

سجاد گنج زاده و آتوسا گلشاد نژاد نمایندگان اوزان ۸۴+ و ۶۱_کیلوگرم کاراته کشورمان هستند که در روز دوم به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

وزن ۸۴+ کیلوگرم

در این وزن ۱۴ کاراته کا ثبت نام شدند در غیاب آندو داکی نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۳ که در وزن ۸۴_کیلوگرم نماینده ژاپن خواهد بود و ایبلای تولتای دارنده برنز آسیا و دو برنز لیگ های جهانی مراکش و ژاپن ۲۰۲۳ از قزاقستان تنها حریف جدی گنج زاده، طارق حمدی قهرمان آسیا ۲۰۲۳ از عربستان است.

وزن ۶۱_ کیلوگرم

در جمع ۱۶ کاراته کایی که وزن ۶۱_کیلوگرم به روی تاتامی می روند  علاوه بر عسل کنای دارنده طلای آسیا ۲۰۲۲ و نقره لیگ جهانی مراکش ۲۰۲۳ از قزاقستان که هم اکنون در رنکینگ ۳ جهان قرار دارد، گانگ لی دارنده برنز المپیک از چین نیز یکی از مدعیان این وزن خواهد بود ضمن آنکه ساره العامری از امارات دارنده طلا ۲۰۲۱ و نقره ۲۰۲۳ آسیا نیز در این رقابتها حضور خواهد داشت.

روز سوم مسابقات/ ۱۵ مهر

در سومین روز پیکارهای بازی‌های آسیایی به ترتیب مهدی خدابخشی در وزن ۸۴_کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵_کیلوگرم و امیر مهدی زاده در وزن ۶۷_کیلوگرم به روی تاتامی خواهند رفت.

در این سه وزن به ترتیب ۱۶، ۱۴ و ۲۲ نفر به رقابت خواهند پرداخت.

وزن ۸۴_کیلوگرم

مهمترین مدعی در وزن ۸۴_کیلوگرم محمد الجعفری ۱۹ ساله از اردن است که تنها با اختلاف ۱۳۵ امتیاز در رنکینگ نفر دوم جهان است طلایی آسیا ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ آسیا دو طلا و یک برنز لیگهای جهانی مراکش، ژاپن و مصر در سال ۲۰۲۳ را در کارنامه خود دارد.

دانیار یولداشف دارنده نقره و برنز آسیا و برنز بازی‌های آسیایی از قزاقستان، چون وی وو دارنده ۲ برنز آسیا و برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ از چین تایپه و آندو داکی نایب قهرمان ۲۰۲۳ آسیا در وزن ۸۴+ کیلوگرم آسیا از ژاپن دیگر حریفان مطرح خدابخشی خواهند بود.

وزن ۵۵_کیلوگرم

تزو پینگ کو دارنده طلا و نقره آسیا و برنز لیگ جهانی مراکش جدی ترین رقیب فاطمه سعادتی است علاوه بر ملی پوش چین تایپه، کوک استری سانستیرانی از اندونزی دارنده ۱ نقره و ۳ برنز آسیا و همچنین برنز بازی‌های آسیایی، تای مای هوآنگ دارنده طلا ۲۰۲۱ و نقره ۲۰۲۲ آسیا از ویتنام نیز حضور خواهند داشت.

وزن ۶۷_کیلوگرم

شلوغ ترین رده بازی‌های آسیایی وزن ۶۷_کیلوگرم است که ۲۲ کاراته کا ثبت نام کردند.

عبدالرحمان المصطفی دارنده برنز المپیک و  ۳ طلا و ۲ برنز آسیا و همچنین ۲ طلای لیگهای جهانی مراکش و ژاپن و برنز لیگ جهانی ایرلند ۲۰۲۳ و برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ که هم اکنون نفر نخست رنکینگ است جدی ترین رقیب مهدی زاده خواهد بود.

امیر علی دیدار دارنده ۲ نقره و ۲ برنز آسیا و ۳ برنز لیگ های جهانی مصر، مراکش و ژاپن ۲۰۲۳ و همچنین نقره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ با رنک ۴ از قزاقستان دومین حریف مطرح در این وزن است.

سویچرو ناکانو دارنده برنز جهان ۲۰۲۱ و طلای آسیا ۲۰۲۱ که رنکینگ ۷ جهان را به خود اختصاص داده است در این وزن به عنوان نماینده ژاپن به روی تاتامی خواهد رفت.

روز پایانی مسابقات/ ۱۶ مهر

وزن ۵۰_کیلوگرم

ترافیک ستاره ها در وزن ۵۰_کیلوگرم جایی که سارا بهمنیار در وزن ۵۰_کیلوگرم باید با ۱۷ نماینده کاراته آسیا به رقابت بپردازد.

میهو میهارا دارنده ۲ طلا و ۱ نقره جهان و ۱ طلا و ۲ نقره آسیا و همچنین برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ از ژاپن، شیائو شوانگ گو دارنده ۱ طلا و ۳ برنز آسیا و همچنین طلای بازی‌ها آسیایی ۲۰۱۸ از چین تایپه، مولدیر ژانگبیربای دارنده ۱ طلا و ۱ نقره آسیا و طلا، نقره و برنز لیگهای جهانی امارات ۲۰۲۲ ، مراکش و ژاپن ۲۰۲۳ که هم اکنون رنک ۳ جهان را به خود اختصاص داده است.

یه تینگ تسانگ قهرمان ۲۰۲۳ آسیا، دارنده رنک ۴ جهان از هنگ کنگ، جوانا تسوکی نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۱ و دارنده برنز بازی‌های آسیایی از فلیپین و ران ران لی دارنده ۱ نقره و برنز آسیا از چین قهرمانان مطرح این وزن هستند که در روز پایانی به روی تاتامی خواهند رفت.

نکته جالب آن است سید حسن طباطبایی رئیس فدراسبون کاراته در کنفرانس مطبوعاتی پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی مدعی شد به همراه کارشناسانی که وی آنها را به عنوان اعضای کمیته فنی برگزیده ساعت ها بحث فنی صورت گرفته و بر این اساس برای افزایش شانس کسب مدال تصمیم نهایی ایشان به عنوان نفر نخست کاراته کشور عدم تخصیص سهمیه ای به کاتا می باشد!

نگارنده: لاله خالق

تلگرام
ایمیل
توییتر
واتساب

نظرات بسته شده است.