پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

۸ مدال رنگارنگ حاصل تلاش کاراته کارهای همدانی در مسابقات کشوری کیوکوشین کاراته اوکیناوایی

کیوکوشین کاراته اوکیناوایی همدان در جایگاه دوم مسابقات کشوری را به دست آورد. خبرگزاری برنا از همدان، وبه نقل از هیات کاراته،مسابقات کشوری سبک کیوکوشین کاراته اوکیناوایی در دوبخش بانوان…