پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته

شایعه‌ی تغییر در ترکیب کادرفنی تیم ملی!

اخبار غیررسمی و تاییدنشده حاکی از آن است که احتمالا ترکیب کادرفنی تیم ملی کاراته کشورمان، پیش از اعزام قهرمانان به بازیهای آسیایی تغییر خواهد کرد.