مهدیزاده از داوری‌ها متضرر شد؛
مردانی: اشتباهاتِ داوران در سوپرلیگ محرز بود/ فرجی باید کمیته‌ی داوران را سامان دهد

مهدیزاده از داوری‌ها متضرر شد؛

مردانی: اشتباهاتِ داوران در سوپرلیگ محرز بود/ فرجی باید کمیته‌ی داوران را سامان دهد

 
داور جهانیِ کاراته با انتقاد از عملکردِ نامناسبِ داوران در هفته‌ی سوم رقابتهای سوپرلیگ، گفت: در مسابقه‌ی امیر مهدیزاده با حریفی از تیم دانشگاه آزاد، داوران در چندین صحنه مرتکبِ خطاهایی فاحش و تاثیرگذار شدند که می‌بایست با تدبیرِ مناسب، از تکرارِ آن در مراحلِ بعدیِ رقابتهای سوپرلیگ جلوگیری کرد.
 
محمدعلی مردانی قاضی‌القضاتِ پیشینِ کاراته‌ی کشور در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ با تاکید بر اینکه کمیته‌ی داوران، مهمترین و حساس‌ترین بخش از فدراسیون کاراته را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: عملکردِ این کمیته با میزانِ رضایتمندیِ جامعه‌ی کاراته از نحوه‌ی مدیریتِ فدراسیون‌نشین‌ها، ارتباطِ مستقیم و غیرِ قابلِ انکار دارد. هر زمان کمیته‌ی داوران دچار ضعف شود و یا اینکه ناخواسته از مسیرِ عدالت خارج گردد، نارضایتی‌های جامعه‌ی کاراته از مدیرانِ فدراسیون، در سطوحِ مختلف و به شکلی چشمگیر افزایش می‌یابد. از اینرو معتقدم محمدصادق فرجی رییس فدراسیون کاراته، می‌بایست شخصاً به تنش‌های اخیر ورود کرده و کمیته‌ی داوران را سامان دهد.
 
وی ادامه داد: صحنه‌های مبارزه‌ی امیر مهدیزاده با حریفی از تیم دانشگاه آزاد را در سومین هفته از رقابتهای سوپرلیگ، مشاهده کردم. معتقدم اشتباهاتِ داوران در برخی صحنه‌های این مبارزه، کاملا محرز و مشخص بود. به نظرم داورانی که پیرامونِ این صحنه‌ها دچارِ اشتباه شدند، در آن لحظه در شرایطِ آرمانی به سر نمی‌بردند و این وظیفه‌ی رییس کمیته‌ی داوران است که وقتی تشخیص داد داورانش در آن لحظات، از دقت و آمادگیِ لازم برخوردار نیستند، از قضاوتِ آنها جلوگیری کند تا شاهدِ خطاهای اینچنینی نباشیم.
 
پیشکسوتِ داوری کاراته با بیان این مطلب که "درجه‌ی داوری، الزاماً بیانگرِ میزانِ دقت و مهارتِ قاضیان نیست" تصریح کرد: چه بسا افرادی از درجاتِ بالای داوری سود می‌برند و در امرِ قضاوت نیز، بسیار توانمند و مجرب‌اند اما ممکن است همین داورانِ ارشد و توانمند، در روز و ساعتی معین، از دقت و تمرکزِ کافی برخوردار نباشند و لذا رییس کمیته‌ی داوران وظیفه دارد در چنین شرایطی، موقتاً از قضاوتِ آنها ممانعت به عمل آورَد تا دقت و تمرکزشان به شرایطِ عادی بازگردد. به هر حال داوران هم مانند مسابقه‌دهندگان، همیشه در اوج به سر نمی‌برند و ممکن است در روزها و لحظاتی خاص، از شرایطِ ایده‌آل فاصله گرفته و مرتکبِ خطاهایی فاحش شوند.
 
دبیر پیشینِ فدراسیون کاراته با تاکید بر اینکه اشتباهِ اصلیِ جواد سلیمی (رییس کمیته‌ی داوران) در مسابقه‌ی مذکور، حضور در نقشِ داورِ وسط بود، اذعان داشت: در گذشته، داورانِ وسط از قدرت و اختیاراتِ لازم و کافی برای اداره‌ی وضعیتِ مسابقه برخوردار بودند و به همین جهت، گهگاه رؤسایِ کمیته‌ی داوران به منظورِ مدیریتِ رقابتهای حساس و پرهیز از تنش‌های احتمالی، شخصا در نقشِ داورِ وسط ظاهر و مسابقه را مدیریت می‌کردند. اما مطابقِ قوانینِ جدید، داورِ وسط اکنون کمترین نقش را در إعمالِ امتیازات دارد و جز در مواردِ استثنا، عملا هیچ‌کاره و صرفا مجریِ نظراتِ کمک‌داورهاست. در چنین شرایطی، چه دلیلی داشت که سلیمی شخصا در نقشِ داورِ وسط ظاهر شده و به قضاوت بپردازد؟ او اگر خارج از پنلِ داوری می‌بود، لااقل با مشاهده‌ی خطاهای محرزِ قاضیان، می‌توانست به عنوان رییس کمیته‌ی داوران، آنها را فراخوانده و به ایشان تذکر بدهد که در ادامه‌ی مسابقه، دقت و تمرکزِ بیشتری داشته باشند تا حقی از کسی پایمال نشود. اما وقتی در نقشِ داورِ وسط ظاهر میشود، دیگر قانوناً نمی‌تواند به کمک‌هایش امر و نهی کند و از آنها بخواهد که چنین یا چنان رفتار کنند. به نظرم اگر سلیمی بیرون از تاتامی به سر می‌بُرد، قطعا بابتِ چنین خطاهایِ آشکاری به داورانش تذکر می‌داد. ضمن اینکه در فیلمِ مسابقه‌ی مذکور، به خوبی مشاهده میشود که مربی تیم دانشگاه آزاد با رفتارهای خلافِ قانون، جو و فضایِ مسابقه را تحتِ تاثیر قرار می‌دهد و در کمالِ تعجب، هیچ تذکری به او داده نمی‌شود!
 
وی افزود: امثالِ مهدیزاده، گنج‌زاده، سعید احمدی، پورشیب، عسگری و دیگر قهرمانانِ نامدار کاراته‌ی ایران، جزوِ سرمایه‌ها و گنجینه‌های ارزشمندِ این مرز و بوم به شمار میروند. نباید با خطاهای اینچنینی که برخاسته از بی‌دقتی و عدمِ تمرکزِ داوران است، موجباتِ دلسردی و بی‌انگیزگیِ این سرمایه‌های ملی را فراهم آورده و آنها را از مسیرِ قهرمانی خارج سازیم. مهدیزاده همین چند روز قبل، در خاستگاه کاراته‌ی جهان (ژاپن) کلاسِ آموزشی برگزار کرد و قهرمانان و کارشناسانِ کاراته‌ی این کشور، حرکات و تکنیک‌های او را از زوایای مختلف و با دقتِ تمام، موردِ تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها اینگونه از سرمایه‌های کاراته‌ی این مرز و بوم به نفعِ خود بهره‌برداری می‌کنند و ما اینجا با یک اشتباهِ ساده، انگیزه‌ی قهرمانانمان را نابود می‌سازیم. من باز هم تاکید می‌کنم که محمدصادق فرجی به عنوانِ مردِ شماره یکِ کاراته‌ی کشور، می‌بایست شخصاً به تنش‌های مرتبط با کمیته‌ی داوران ورود کرده و نواقص و اشکالاتِ موجود را برطرف سازد. فرجی با قصد و نیّتِ خدمت، واردِ فدراسیون کاراته شده است و من به صداقتِ او ایمانِ کامل دارم. اما باید میزانِ نظارتش را بر بخش‌های مختلفِ کاراته کشور و به ویژه بر کمیته‌ی داوران، افزایش دهد تا مشکلات موجود، رفته‌رفته برطرف شوند.
 
مردانی با اشاره به مصاحبه‌های امیر مهدیزاده پس از اتفاقاتِ رخ‌داده در هفته‌ی سوم رقابتهای سوپرلیگ، بیان کرد: واقعا نحوه‌ی رفتار و گفتارِ این قهرمانِ بزرگ پس از شکست در رقابتهای سوپرلیگ، برایم بسیار ارزشمند و قابلِ تقدیر بود. او به رغمِ اینکه از داوری‌ها متضرر شده بود، کوچکترین اعتراضی نکرد و با رفتارش به همه آموخت که داور هم جایزالخطاست و بازیکنان نباید به خاطرِ هر اشتباهی، داوران را موردِ تاخت و تاز قرار دهند. به نظرم رفتارِ متین و موقرِ مهدیزاده، از هر مدالی ارزشمندتر و ماندگارتر است.
 
قاضی‌القضاتِ اسبق کاراته‌ی ایران همچنین خاطرنشان کرد: علیرغمِ تمامیِ انتقاداتِ مطرح‌شده، مایلم بر این حقیقت نیز تاکید ورزم که داوران، مظلوم‌ترین قشرِ ورزشِ کشور به شمار میروند به گونه‌ای که از کمترین امکانات و تسهیلات برخوردارند و در مقابل، همواره و به خاطرِ هر اشتباهی، هدفِ شدیدترین انتقادات قرار می‌گیرند که این البته ویژگیِ جدایی‌ناپذیر و مشخصه‌ی لاینفکِ ورزشِ قهرمانی بوده و گریزی از آن نیست. امیدوارم در آینده تسهیلاتِ اعطایی به این قشرِ زحمتکش، به میزانی برسد که لااقل متناسب با تحملِ این همه انتقاد، استرس و فشارِ روانی باشد.
 
نویسنده: محمد قدیمی
 
تذکر: آنچه در سطورِ فوق خواندید، بخش نخست از گفتگوی محمدعلی مردانی رییس پیشین کمیته‌ی داوران فدراسیون کاراته با پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته بود. بخش‌های دیگرِ این گفتگو را طی روزهای آتی و در همین پایگاه خبری خواهید خواند.


 
   1396/9/25 18:20

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
اخبار برگزیده
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار