توضیح برای رفعِ یک سوءتفاهم


توضیح برای رفعِ یک سوءتفاهم

چندی پیش در پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته مقاله‌ای با عنوانِ "عموزاده مشاور فنی آشوری میشود؟" منتشر شد که در بخش‌هایی از آن، عملکردِ مهدی عموزاده ملی‌پوشِ سابقِ کاراته‌ی ایران در طولِ چهارسال مربیگری در کشورِ امارات، موردِ نقد و بررسی قرار گرفت.
 
اما متاسفانه این نقدِ ورزشی، موجباتِ آزردگیِ خاطرِ مهدی عموزاده را فراهم آورده است. برای رفعِ این سوءتفاهم، می‌بایست به این موضوع اشاره کنیم که پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته هنگامِ نقد و تحلیلِ عملکردِ مربیان، به اسناد و مدارکِ موجود (یعنی همان سوابق و نتایجی که در سایت فدراسیون جهانی و آسیایی، ثبت و ضبط شده است) مراجعه می‌کند و اگر نتایجِ حاصل از مسابقه‌ای، توسطِ این دو فدراسیون ثبت و ضبط نشده باشد، ما نیز به آن دسترسی نخواهیم داشت و لذا عملاً آگاهی از نتایجِ آن مسابقات، برای ما مقدور نیست. توضیح اینکه همه‌ساله، تعدادِ کثیری از رقابتهای بین‌المللی کاراته در اقصی نقاطِ کره‌ی خاکی برگزار میشود که بدلیلِ عدمِ ثبتِ نتایجِ آن توسطِ فدراسیون‌های مذکور، آگاهی از این نتایج برای ما و یا هر رسانه‌ی دیگر، عملاً غیرممکن است.
 
با این توضیح روشن میشود که علتِ عدمِ اشاره به مدال‌آوریِ کاراته‌ی امارات در تورنمنت‌های موردِ نظرِ مهدی عموزاده (تورنمنت‌هایی که نتایج آن در سایت فدراسیون جهانی و آسیایی ثبت نشده است) صرفاً عدمِ آگاهی از نتایجِ آن رقابتها بوده است و نه چیزِ دیگر. ما همواره و در طولِ فعالیتِ این رسانه، اعلام داشته‌ایم که هیچگاه در پیِ توهین و تخریبِ شخصیتِ قهرمانان، مربیان و مدیران، نبوده و نخواهیم بود و اساساً چنین رفتاری را، خارج از دایره‌ی ادب و اخلاقِ اسلامی می‌دانیم. این پایگاه خبری مطابقِ آنچه وعده داده است و برابر با تعهدی که مدیرِ آن (محمد قدیمی) در پیشگاهِ الله جل‌جلاله بدان متعهد گردیده، همواره تلاش خواهد کرد تا آنچه را حقیقت می‌پندارد، برای اهالی ورزش بازگو نموده و از دایره‌ی صداقت و راست‌کرداری خارج نشود و البته معترفیم که هر انسانِ غیرمعصوم، گاه ناخواسته و بی‌آنکه خود بداند، دچار خطا و لغزش میگردد و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. با این همه، اگر در میانِ اهالیِ کاراته (چه عموزاده و چه غیرِ او) افرادی حضور دارند که معتقدند این پایگاه خبری در طولِ سالهای فعالیتش، خدایی ناکرده، عالماً و عامداً در پیِ توهین و هتکِ‌حرمتِ آنها بوده است، با تاکیدِ مجدد بر اینکه چنین تفکری هرگز صحت ندارد، مطابقِ اخلاقِ اسلامی و سیره‌ی بزرگانِ دین و معرفت، ضمن دلجویی از همه‌ی این عزیزان، از آنها حلالیت می‌طلبیم.


 
   1398/4/16 10:54

ویژه‌ها
پیشنهاد سردبیر
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار