پاسخ به پرسش‌های مخاطب خاص!

چرا سلیمی اعزام شود و دادگر محروم؟!


پاسخ به پرسش‌های مخاطبِ خاص!

چرا سلیمی اعزام شود و دادگر محروم؟!

آیا کاراته‌ی ایران در کسبِ کرسی‌های بین‌المللی، ناکام بوده است؟!

حملاتی که این روزها با قلمی آشنا علیهِ جواد سلیمی قاضی‌القضات کاراته‌ی ایران مطرح میشود، غالبا در چهارچوبِ منطق و خِرد نمی‌گنجد.

روزهای گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته؛ به این مبحث پرداختیم که در شرایطِ کنونی و با وجودِ محدودیتِ منابعِ مالی، بهتر است فدراسیون کاراته از اعزامِ برخی افرادِ غیرضروری به رقابتهای بین‌المللی، بپرهیزد و در عوض، هزینه‌های مربوط به این قبیل اعزامها را، صرفِ تآمینِ نیازهای اساسیِ جامعه کاراته بویژه تهیه‌ی امکانات برای قهرمانانِ افتخارآفرینِ این رشته‌ی جذاب و پرطرفدار سازد.
 
در این میان، به اعزامهای پرتعدادِ انوشیروان دادگر (مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته) از ابتدای ریاستِ محمدصادق فرجی اشاره و تاکید کردیم که حضورِ پی در پی و مستمرِ وی در میادینِ بین‌المللی آن هم در شرایطِ نامناسبِ کنونی که فدراسیون کاراته از فقر منابعِ مالی رنج می‌برد، نه تنها هیچ کمکی به کاراته‌ی ایران و تامینِ منافعِ ملی نمی‌کند که حتی همین اندک سرمایه‌ها و منابعِ اقتصادیِ موجود را نیز بی‌هیچ ثمر و فایده‌ی عملی، به ورطه نابودی می‌کشانَد.

اوجِ فعالیت‌های دادگر در میادینِ بین‌المللی، به چند گزارشِ مختصر که حاویِ نتایجِ مسابقات است، محدود میشود که البته کسبِ اطلاعات پیرامونِ نتایجِ حاصل و سپس گزارشِ آن، با توجه به توسعه‌ی امکاناتِ اطلاعاتی در عصرِ حاضر، به هیچ وجه نیازمندِ حضورِ فیزیکی دادگر در سالنِ برگزاری رقابتها نیست و حالا دیگر شبکه‌های متعددِ پیام‌رسان (و همینطور سایتِ رقابتها) به اندازه‌ای توسعه یافته‌اند که به راحتی و با استفاده از یک دستگاهِ تلفنِ همراهِ ساده، می‌توان از نتایجِ رقم خورده در دورترین نقاطِ دنیا، به صورتِ لحظه‌ای و آنلاین مطلع شد.
 
با این توضیح، وقتی فدراسیون کاراته از تامینِ هزینه‌های مربوط به اعزامِ ملی‌پوشان به رقابتهای آسیایی ژاپن عاجز است، بر مبنای کدامین برهانِ عقلی، فرد یا افرادی را به صورتِ پی در پی و با صرفِ هزینه‌های گزاف، روانه‌ی رقابتهای بین‌المللی می‌سازد که اساساً بود یا نبودشان در آن رقابتها، هیچ تاثیری در کسبِ نتیجه برای کاراته‌ی کشورمان نخواهد داشت جز اینکه بودنشان، منابعِ محدود مالی را تلف و نبودنشان، از اتلافِ آن جلوگیری می‌کند.
 
با ادامه‌ی مباحثِ فوق و پیگیریِ مستمرِ آن از سوی پایگاه خبری تحلیلی ستارگان کاراته، یکی از مخاطبانِ خاصِ این پایگاه خبری با قلمی آشنا، برای ما نوشت که چرا ستارگان کاراته، هیچگاه از اعزامِ جواد سلیمی (رییس کمیته‌ی داوران فدراسیون کاراته و عضو شورای داورانِ فدراسیون‌های جهانی و آسیایی) به رقابتهای بین‌المللی، انتقاد نمی‌کند؟ چرا سلیمی حق دارد به صورتِ مستمر و پی در پی به این رقابتها اعزام شود اما مثلا افرادی همچون دادگر، از چنین حقی محرومند؟
 
او در ادامه نوشت: فدراسیون کاراته ماههاست که هزینه‌های گزافی را صرفِ اعزامِ سلیمی به میادین برون‌مرزی می‌کند تا از این رهگذر و بواسطه‌ی رایزنی‌های او، کاراته‌ی ایران صاحبِ امتیاز و کرسی‌های بین‌المللی شود لیکن دریغ از حتی یک امتیاز یا کرسیِ بین‌المللی که برای کاراته‌ی کشورمان به ثبت رسیده باشد! لهذا تمامیِ هزینه‌هایی که در ماههای گذشته، صرفِ اعزام سلیمی به رقابتهای بین‌المللی شده، در واقع چیزی جز اتلافِ منابعِ مالی و سرمایه‌های اقتصادیِ کشورمان نبوده است و متاسفانه ستارگان کاراته نیز در قبالِ این همه اتلاف و اسراف، سیاستِ سکوت و سانسور را در پیش گرفته است!
 
اکنون ستارگان کاراته تلاش خواهد کرد پاسخِ پرسش‌ها و اعتراضاتِ این مخاطبِ خاص (با قلمِ آشنا) را در دو بخش بدهد:
 
چرا ستارگان کاراته از اعزامهای پرشمارِ دادگر به رقابتهای بین‌المللی انتقاد می‌کند اما هیچگاه چنین اعتراضی را متوجهِ اعزامهای سلیمی نمی‌سازد؟
 
پاسخ: اینکه چرا منتقدِ اعزامهای پرتعدادِ دادگر به رقابتهای بین‌المللی هستیم، علتش در سطورِ فوق و همینطور در مطالبِ پیشین، تشریح شده است لیکن این موضوع که چرا از اعزامهای سلیمی انتقاد نمی‌کنیم، دلایلِ ویژه‌ی خود را دارد.
 
چه بخواهیم چه نخواهیم، چه از این موضوع لذت ببریم و چه در آتشِ حسرت و حسادت بسوزیم و فریاد و فغان به راه بیندازیم، سلیمی در حالِ حاضر، تنها پلِ ارتباطیِ کاراته‌ی ایران با نهادهای بین‌المللی به ویژه فدراسیونهای آسیایی و جهانی است. عدمِ اعزامِ سلیمی به میادینِ برون‌مرزی و قطعِ ارتباطِ او با فدراسیون‌های آسیایی و جهانی، به منزله‌ی ویران ساختنِ پل‌های ارتباطیِ کاراته‌ی ایران با نهادهای معتبرِ بین‌المللی است و این معنایی جز آسیب رساندن به منافعِ ملی و محروم ساختنِ کاراته‌ی ایران از امتیازاتِ متعدد، نخواهد داشت.
 
از اینها گذشته، حضورِ سلیمی در مسابقاتِ برون‌مرزی، در بسیاری از موارد (و نه تمامِ آنها) دفاع از حق و حقوقِ قهرمانانِ کاراته‌ی کشورمان و جلوگیری از تضییع و پایمالیِ حقوقِ آنها را در پی داشته است. به اعترافِ بسیاری از قهرمانان و مربیان تیمهای ملی، سلیمی به دفعات در میادین بین‌المللی، مانعِ تضییعِ حقوقِ کاراته‌کاهای کشورمان شده و با اقتدار از شایستگی‌ها و توانمندیهای بازیکنانِ ایرانی دفاع کرده است. این البته هرگز بدان معنا نیست که هیچگاه در حضورِ سلیمی، حقی از بازیکنانِ ایرانی پایمال نشده است! به هر حال سیاستهای پشتِ پرده و توافقاتِ ناصوابِ برخی کشورها، همواره بخشِ جدایی‌ناپذیرِ رقابتهای بین‌المللی بوده و خواهد بود لیکن آنچه مسلم است، حضورِ سلیمی در مسابقاتِ برون‌مرزی، نقشی تاثیرگذار در کمرنگ‌ کردنِ توافقاتِ پلیدِ سایر کشورها علیهِ قهرمانانِ ایرانی داشته است و این حقیقت را هر انسانِ منصف و معتدلی می‌پذیرد. فراموش نکنیم که جواد سلیمی، همان اهرمِ فشارِ کاراته‌ی ایران است که چند ماه قبل، در رقابتهای لیگ جهانی هلند حضور نداشت و نتیجه نیز همان شد که همه از آن آگاهیم و هیچ نیازی هم به تکرارِ مکررات و یادآوریِ خاطراتِ تلخ نیست!

 
آیا کاراته‌ی ایران در کسبِ کرسی‌های بین‌المللی، ناکام بوده است؟!
 
منتقدِ ستارگان کاراته در پیامِ اعتراض‌آمیزش برای این گروهِ خبری، تاکید کرده که جواد سلیمی هیچ توفیقی در کسبِ کرسی‌های بین‌المللی برای کاراته‌ی ایران نداشته است! این در حالی است که با رایزنی‌های سلیمی (و البته پشتیبانی، حمایت و درایتِ مسئولانِ فدراسیون) در چند ماهِ گذشته، سه کرسیِ مهمِ بین‌المللی برای کاراته‌ی ایران بدست آمده است. مسعود رهنما همین چند ماه قبل، به عضویت کمیته‌ی فنی فدراسیون جهانی درآمد و همه میدانیم کسبِ این عنوان، بیش از هر چیز، مرهونِ تلاشها و رایزنی‌های سلیمی است. علاوه بر آن، خودِ سلیمی هم طیِ همین چند ماهِ گذشته، دو کرسیِ بسیار مهم و تاثیرگذارِ آسیایی و جهانی (عضویت در شورای داورانِ آسیا و جهان) را از آنِ خود کرده است و تا جایی که ما می‌دانیم، سلیمی ملیتِ ایرانی دارد و لذا کرسی‌های متعلق به او نیز در شمارِ کرسی‌های کاراته‌ی ایران قلمداد می‌گردد!
 
اینکه دوستان عنوان می‌کنند کاراته‌ی ایران در کسبِ کرسی‌های بین‌المللی ناکام بوده است، برای ما امری بسیار مبهم، عجیب و نامعقول می‌نماید! اتفاقا اوجِ افتخارات و نقطه‌ی قوتِ فدراسیون محمدصادق فرجی، به کسبِ کرسی‌ها و جایگاه‌های بین‌المللی بازمیگردد. شاید دوستان چنین تصور کرده‌اند که کرسی‌های بین‌المللی، همچون نقل و نبات بر روی تاتامی‌های مسابقاتِ برون‌مرزی پخش شده‌اند و ایرانی‌ها فقط باید خم شده و این کرسی‌ها را از روی زمین جمع‌آوری کنند! گویا دوستان نمی‌دانند که برای کسبِ حتی یک کرسیِ کم‌اهمیت، باید سالها رایزنی و تعامل بینِ مدیرانِ ایرانی و مسئولانِ نهادهای بین‌المللی صورت گیرد تا نهایتا شاید (دقت کنید که شاید!) حاصلِ تمامِ این تلاش‌ها، یک کرسیِ کم‌اهمیتِ بین‌المللی باشد!

ما سالها از کسبِ حتی یک کرسیِ کم‌اهمیتِ بین‌المللی نیز عاجز بودیم و کرسی‌های موجود را هم یکی پس از دیگری واگذار کردیم و حالا که به فاصله‌ی تنها چندماه، سه کرسیِ بسیار مهم را بدست آورده‌ایم، باز هم از ضعفِ کاراته‌ی ایران در کسبِ کرسی دم می‌زنیم! گویا دوستان انتظار دارند سلیمی به هر مسابقه‌ی بین‌المللی که اعزام میشود، زنبیلی را به دنبال داشته باشد و پس از پایانِ رقابتها، کرسی‌های بین‌المللی را از روی زمین جمع‌آوری کرده و به ایران بیاورد!
 
افرادی که در عرصه‌ی ورزش، تجربه‌ای هرچند اندک دارند، نیک می‌دانند که اگر قرار باشد برای فدراسیون فرجی یک نقطه‌ی قوت نام ببریم، آن چیزی نیست جز موفقیت در فرایندِ پیچیده‌ی دیپلماسیِ ورزشی و کسبِ کرسی‌های بین‌المللی. لذا آنچه این روزها و با قلمی آشنا، در خصوصِ عدمِ توفیقِ فرجی و سلیمی در کسبِ کرسی‌های بین‌المللی می‌خوانیم، یا برگرفته از ضعفِ اطلاعاتیِ نگارنده در حوزه‌ی ورزش است و یا برخاسته از آتشِ حسد و غرض!
 
آنچه در سطورِ فوق خواندید، پاسخِ ستارگان کاراته بود به اعتراضاتِ مخاطبی خاص که انتقاداتی را علیهِ این پایگاه خبری در خصوصِ موضوعاتِ پیش‌گفته، مطرح ساخته بود. ما توضیح دادیم که چرا با اعزامِ افرادِ متفرقه (همچون مدیر روابط عمومی) به رقابتهای بین‌المللی (آن هم در شرایطِ سختِ اقتصادی) مخالفیم و از سویِ دیگر، علل موافقتِ خود را با حضورِ جواد سلیمی در رقابتهای بین‌المللی تشریح کردیم. اکنون نوبتِ همانِ مخاطبِ خاص است که با قلمِ آشنای خود، برای ما بنویسد که به چه دلیل با اعزامِ دادگر به رقابتهای بین‌المللی، موافق و با حضورِ سلیمی در پیکارهای برون‌مرزی، مخالف است؟ آیا دادگر بهتر از سلیمی می‌تواند با مسئولانِ فدراسیون‌های آسیایی و جهانی، به نفعِ کاراته‌ی ایران رایزنی کند؟! آیا اصلا مدیرانِ نهادهای بین‌المللیِ کاراته، فردی به اسمِ "انوشیروان دادگر" را می‌شناسند؟! آیا دادگر بهتر از سلیمی می‌تواند از حق و حقوقِ قهرمانانِ کاراته‌ی کشورمان در تاتامی‌های برون‌مرزی و در بخشِ داوری، دفاع کند؟!
 
اگر برای اثباتِ صحتِ ادعاهای خود، دلیلی دارید، ما می‌شنویم و پاسخ می‌دهیم! بسم‌الله...
 
نویسنده: محمد قدیمی


 
   1397/5/20 17:54

خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار